Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Certyfikat lotnictwa dla Policji

Data publikacji 02.12.2008

Certyfikat, który jest poświadczeniem pracy Policji zgodnie z procedurami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym otrzymał dziś komendant główny Policji na sali generalskiej. Dokument wręczył prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński.

Certyikat lotnictwa dla PolicjiPracę funkcjonariuszy na ziemi wspomagają policyjne śmigłowce. W całej Polsce jest ich trzynaście. Są one nieocenioną pomocą podczas poszukiwania osób zaginionych czy kontrolowania sytuacji na drogach. W grudniu zeszłego roku komendant główny Policji złożył wniosek o certyfikację lotnictwa Policji. Po rocznych staraniach, dziś w sali generalskiej KGP na ręce szefa polskich policjantów został złożony certyfikat PART-145 przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

PART-145 poświadcza, że policyjne lotnictwo i procedury obsługowe są zgodne pod kątem analogicznych procedur obowiązujących w lotnictwie cywilnym. Otrzymanie certyfikatu jest podsumowaniem procesu audytowego. Praca odbywa się zgodnie z procedurami istniejącymi w lotnictwie cywilnym w Europie, które są promowane przez EASA – Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

Jak powiedział komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk dokument ten jest dla Policji dużym wyróżnieniem. Jednocześnie, jest to krok budujący wspólne bezpieczeństwo w lotnictwie. Jest on bardzo ważny, podkreśla fakt, że Policja stale podnosi swoje wymogi i doskonali jakość.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli wiceprezes ULC Tomasz Kądziołka, dyrektor Departamentu Techniki Lotniczej ULC Maciej Kozłowski oraz przedstawiciele Głównego Sztabu Policji.

 

Powrót na górę strony