Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja polsko – czeska

Data publikacji 03.12.2008

W Głuchołazach odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wspólne patrole Policji polskiej i czeskiej. W konferencji udział wzięli m.in. opolski komendant wojewódzki Policji nadinsp. Bogdan Klimek oraz komendant wojewódzki Policji z Ostrawy płk. Jaroslav Skříčil. Patrole te funkcjonują już ponad 9 miesięcy i odbierane są pozytywnie przez mieszkańców terenów przygranicznych po obu stronach granicy.

27 lutego tego roku na przejściu granicznym w Piotrowicach (powiat głubczycki) zainaugurowano rozpoczęcie wspólnych polsko-czeskich patroli prewencji i ruchu drogowego, realizując tym samym zapisy Porozumienia między Komendantem Głównym Straży Granicznej RP, Komendantem Głównym Policji RP a Prezydium Policji Republiki Czeskiej o wspólnych patrolach, podpisanego 17 grudnia 2007 r. w Warszawie.


Nadzór i koordynację funkcjonowania wspólnych patroli na terenie województw opolskiego i śląskiego prowadzi polsko-czeski Wspólny Punkt Kontaktowy, w Chociebużu. Na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez KWP w Opolu od lutego do końca listopada br. przeprowadzono 48 wspólnych patroli na terenie działania opolskiego garnizonu Policji oraz ok. 53 patrole po stronie czeskiej.

Za gromadzenie dokumentów odprawy do służby oraz meldunków z patroli międzynarodowych odpowiedzialna jest ta komórka organizacyjna jednostki Policji, która inicjowała realizację danego patrolu. Na terenie województwa opolskiego wspólne patrole realizowane są przez trzy komendy powiatowe Policji: w Głubczycach, Nysie i Prudniku.

Zgodnie z założeniami „Porozumienia…” patrole prewencji kierowane są w miejsca szczególnie zagrożone, zwłaszcza tam gdzie przebywają obywatele Polski i Czech tj. w rejony targowisk miejskich, ciągów handlowych, lokali rozrywkowych, parkingów, itp. Policjanci w ramach służby pełnionej we wspólnych patrolach brali ponadto udział w kilku imprezach masowych organizowanych po obu stronach granicy, m.in. w festiwalu techno party „BREAKFAST” w Mikulovicach, czy też podczas zabezpieczenia przejazdu kibiców na mecze piłki nożnej w ramach odbywającego się w Austrii i Szwajcarii EURO 2008.

W trakcie 9-miesięcznego funkcjonowania wspólnych patroli w samym tylko powiecie nyskim:
• wylegitymowano 80 osób,
• dokonano kontroli 122 pojazdów,
• nałożono 30 mandatów karnych,
• pouczono 76 osób,
• zatrzymano 4 dowody rejestracyjne,
• zatrzymano 1 poszukiwaną osobę,
• ujawniono 2 przestępstwa z art. 178a kk.

Jednym z przykładów międzynarodowej kooperacji w ramach funkcjonowania wspólnych patroli jest zdarzenie z 23 lipca br., kiedy to na drodze krajowej nr 46 (obwodnica Paczkowa) kierujący samochodem ciężarowym marki Scania obywatel Czech podczas wyprzedzania samochodu osobowego marki Peugeot, kierowanego przez obywatelkę RP, nie zachował należytej odległości pomiędzy pojazdami w wyniku, czego doszło do kolizji. Sprawca ukarany został mandatem karnym gotówkowym. Na szybkie i sprawne przeprowadzenie czynności miał fakt, że na miejscu kolizji znalazł się polsko-czeski patrol skierowany tam przez dyżurnego z KP w Paczkowie.
Na terenie Czech natomiast funkcjonariusz KPP w Prudniku uczestniczył w tłumaczeniu procedur i obsłudze kolizji, w trakcie, której obywatel Polski nie zachowując należytej ostrożności, wjechał samochodem do przydrożnego rowu.

Z informacji nadesłanych przez komendy powiatowe Policji wynika, że wspólne patrole polsko-czeskie odbierane są pozytywnie przez mieszkańców terenów przygranicznych po obu stronach granicy. Natomiast według opinii samych policjantów przyjęte rozwiązania przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakresie porządku publicznego, jak również bezpieczeństwa w ruchu drogowym – chociażby poprzez oddziaływanie prewencyjne i profilaktyczne.

W trakcie konferencji prasowej komendant wojewódzki z Opola i komendant wojewódzki z Ostrawy zgodnie potwierdzili potrzebę kontynuacji tego przedsięwzięcia i rozwijania współpracy w tym zakresie.

W konferencji udział wzięli również: Tomáš Tuhý – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Ostrawie, z s. w Ołomuńcu, Petr Urbančik – Zastępca Komendanta Powiatowego” ds. prewencji w Opawie, p. Krygel - Zastępca Komendanta Powiatowego” ds. kadrowych w Opawie, p. Tkadleček - Zastępca Komendanta Powiatowego” ds. prewencji w Bruntalu, Petr Častulík - Zastępca Komendanta Powiatowego ds. kadrowych w Bruntalu, Petr Šmíd – Wydział Współpracy Międzynarodowej w KWP w Ostrawie, Marián Pástinský - Wydział Współpracy Międzynarodowej w KWP w Ostrawie z s. w Ołomuńcu, Miroslav Pech – Kierownik Zespołu Prasowego KWP w Ostrawie, a także komendanci powiatowi insp. Józef Barcik z Nysy, mł. insp. Czesław Domaradzki z Głubczyc i podinsp. Krzysztof Mróz z Prudnika.
 

Powrót na górę strony