Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Skradzione zabytki wróciły do polskich muzeów

Data publikacji 11.12.2008

Zabytki o wartości ponad 300 tys. złotych, skradzione w 2005 i 2006 roku z polskich instytucji muzealnych, wróciły do właścicieli. Zwrot tych cennych eksponatów był możliwy między innymi dzięki współpracy polskiej Policji z ukraińskimi organami ścigania. Uroczyste przekazanie dóbr kultury nastąpiło wczoraj podczas wizyty w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Sprawa swój początek miała w 2006 roku na Ukrainie. Tamtejsze MSW prowadziło postępowanie w sprawie kradzieży z Muzeum Sztuk Pięknych w Odessie. W toku śledztwa zabezpieczono znaczną ilość przedmiotów skradzionych z różnych muzeów i antykwariatów na terenie Europy. Jak się okazało, część eksponatów została skradziona w Polsce w 2005 i 2006 roku.

Na początku 2006 r. z przedstawicielami Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nawiązał współpracę oficer łącznikowy milicji ukraińskiej. Na podstawie przekazanego materiału zdjęciowego polscy policjanci ustalili, że wśród zabezpieczonych przez stronę ukraińską eksponatów znajdowały się miedzy innymi obiekty skradzione w styczniu 2006 roku z gablot z wystawy czasowej pt. „Napoleon i Polacy” w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Natrafiono również na skradziony z Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk Order Świętego Stanisława.

Już w maju 2006 roku ukraińskie i polskie organy ścigania podjęły współpracę w sprawie zwrotu eksponatów. Trwał żmudny proces wymiany korespondencji. Sprawa nabrała tempa we wrześniu 2008 roku, kiedy to z inicjatywy Biura Kryminalnego KGP oraz oficera łącznikowego polskiej Policji w Kijowie, we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zorganizowano wyjazd na Ukrainę przedstawicieli pokrzywdzonych instytucji. Wzięli oni udział w czynnościach procesowych, w trakcie których okazano stronie ukraińskiej dokumenty potwierdzające prawo własności polskich instytucji muzealnych do utraconych dóbr kultury. Na Ukrainie przedstawiciele polskich muzeów rozpoznali utracone eksponaty. Zapadła decyzja, że ich przekazanie nastąpi za pośrednictwem MSZ Ukrainy i Polski. Do uroczystego przekazania odzyskanych zabytków doszło wczoraj, przy okazji wizyty w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Wołodymyra Ogryzki. Przekazane przez stronę ukraińską eksponaty to:

  •  Gwiazda do Wielkiej Wstęgi Orderu Virtuti Militari po Ks. Józefie Poniatowskim, własność Muzeum Narodowego w Krakowie
  • Wielki Krzyż Orderu Legii Honorowej ze wstęgą po Ks. Józefie Poniatowskim, własność Muzeum Fundacji XX Czartoryskich w Krakowie
  • Czara z Kremlina, wykonana ze srebra ze złotymi zdobieniami, własność Muzeum Fundacji XX Czartoryskich w Krakowie
  • Order Świętego Stanisława, własność Biblioteki Kórnickiej PAN;

Szacunkowa wartość odzyskanych zabytków to ponad 300 tys. zł.

Obecnie trwają czynności Policji związane z potwierdzeniem prawa własności pozostałych przedmiotów rozpoznanych jako straty polskie a zabezpieczonych przez stronę ukraińską. Po wykonaniu niezbędnych czynności przewidzianych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej będzie możliwy ich zwrot prawowitym właścicielom.

  • Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizyty strony polskiej na Ukrainie we wrześniu 2008 r.
Powrót na górę strony