Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przyznano "Złote Blachy 2008"

Data publikacji 18.12.2008

Komenda wojewódzka Policji w Białymstoku i w Gdańsku, komenda rejonowa Policji Warszawa III oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to laureaci kolejnej edycji "Złotych Blach" – nagród nadawanych przez Koalicję Antypiracką. Po raz jedenasty odbyła się uroczystość wręczenia honorowych odznak dla tych jednostek, które w szczególny sposób wyróżniły się skuteczną walką z piractwem filmowym, komputerowym i muzycznym.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Business Software Alliance, Związku Producentów Audio Video i Fundacji Ochrony Twórczości Audiowizualnej, wchodzących w skład Koalicji Antypirackiej oraz policjanci z wyróżnionych jednostek i komendy głównej Policji. Imprezę uświetniła swoją obecnością gwiazda polskiej sceny muzycznej Patrycja Markowska, która wręczyła wyróżnienia. Nagrody otrzymały:

Komenda wojewódzka Policji w Białymstoku, za profesjonalizm i wzorcowe prowadzenie postępowań, w tym ujawnienie i przerwanie działalności międzynarodowego kanału dystrybucji nielegalnych nośników z Chin. Wydział dw. z PG komendy wojewódzkiej Policji w Białymstoku dokonał realizacji sprawy dot. uzyskania korzyści majątkowej w związku z wprowadzaniem do obrotu pirackich płyty CD i DVD z muzyką. Na stronie internetowej znajdowała się oferta sprzedaży. Płyty pochodziły z Chin, Korei Południowej oraz z Izraela, gdzie wcześniej w tłoczniach były kopiowane. Stosowano nieformalne oznaczenia tłoczni europejskich. W wyniku realizacji zabezpieczono ok. 5000 płyt CD i DVD. Prawidłowa realizacja sprawy możliwa była dzięki współpracy wydziału dw. z PG KWP w Białymstoku z Urzędem Celnym w Białymstoku.

Komenda wojewódzka Policji w Gdańsku, za konsekwentnie i profesjonalne działania przeciwko przestępczości intelektualnej na terenie województwa pomorskiego. Jako przykład wymieniane są następujące sprawy:

  • zamknięcie internetowego serwisu nielegalnie rozpowszechniającego filmy – w wyniku realizacji sprawy rozpowszechniania filmów za pośrednictwem serwisu internetowego, z którego procederu sprawca uczynił stałe źródło dochodu, gdyż dostęp do plików audiowizualnych odbywał się jedynie odpłatnie za pomocą sms wysyłanego z telefonu komórkowego, w toku podjętych czynności zabezpieczono 2 dyski twarde, laptop z zainstalowanym nielegalnym oprogramowaniem oraz nielegalnie zwielokrotnione płyty CDR i DVDR z filmami;
  • profesjonalnie zorganizowanej nielegalnej kopiarni – zabezpieczono ok. 1050 szt. płyt CD i DVD oraz dyski twarde o łącznej pojemności ok. 3,5 TB, wartość zabezpieczonych przedmiotów oszacowano na kwotę około 300 000zł;
  • nielegalnego rozpowszechniania plików objętych ochroną autorską w sieci peer to peer – w trakcie prowadzenia sprawy dokonano ustalenia użytkowników akademickiej sieci p2p, którzy rozpowszechniali filmy, muzykę i programy komputerowe, zabezpieczono znaczne ilości komputerów, serwer i płyt CD i DVD, wartość wstępnie oszacowana zabezpieczonego mienia wynosi 41 500 złotych, natomiast wysokość strat właścicieli oszacowano wstępnie na około 200 000 złotych.

Komenda rejonowa Policji Warszawa III, za rzetelną codzienną pracę operacyjną, i doskonałą organizację działań w ramach prowadzonych czynności przeciwko przestępczości intelektualnej. W związku z siedzibą pełnomocnika pokrzywdzonych właścicieli prawa autorskiego i praw pokrewnych do oprogramowania komputerowego, policjanci realizują czynności procesowe w ramach pomocy prawnej dla jednostek policji z całego kraju. Ponadto policjanci sekcji dw. z PG KRP Warszawa III uzyskali informację dot. dużej firmy wykorzystującej pirackie programy komputerowe w prowadzonej działalności gospodarczej. W wyniku podjętych sprawdzeń potwierdzono informację. Następnie wszczęto postępowanie przygotowawcze w zakresie kradzieży programów komputerowych. W wyniku realizacji dokonano przeszukania pomieszczeń firmy. Ujawniono 26 komputerów i 5 dysków twardych, na których zainstalowano oprogramowanie bez zgody właściciela praw autorskich i praw pokrewnych.

Wyższa Szkoła Policji za zasługi związane z działalnością Grupy Cyberprzestępczość. Najważniejszym było zorganizowanie i uruchomienie system bezpiecznego forum wymiany wiedzy (e-learning) dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości komputerowej, w którym eksploatowane są dwa obszary: „Piractwo intelektualne w Internecie” oraz „Cyberprzestępczość”. Istotnym elementem była współpraca, w ramach Grupy Internet, przy opracowywaniu "Metodyki pracy Policji w ujawnianiu i zwalczaniu piractwa intelektualnego w Internecie". Metodyka dostępna jest m. in. na forum wymiany wiedzy. Ponadto w ramach projektu badawczego wydano, w nakładzie kilku tysięcy sztuk, skróconą wersję "Metodyki...” w formie card-booka. Wydawnictwo to, z racji formatu i zawartości, idealnie służy za pomoc w tego typu sprawach prowadzonych przez policjantów. Również prowadzone działania dydaktyczne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w istotny sposób zwiększają świadomość i edukacją policjantów w zakresie własności intelektualnej.

Podczas uroczystości dyrektor biura kryminalnego KGP, insp. Sławomir Śnieżko wspomniał, że jednym z priorytetów polskiej Policji jest walka z cyberprzestępczością i przestępczością intelektualną w Internecie, a Patrycja Markowska dziękując nagrodzonym policjantom stwierdziła: „Tutaj jest najlepsza Policja w kraju”.

Przyznanie wyróżnień "Złota Blacha 2008" jest wyrazem uznania, jakie przedstawiciele podmiotów praw własności intelektualnej mają dla policjantów, którzy na co dzień walczą z piractwem muzycznym, komputerowym i filmowym.
 

Film Przyznano "złote blachy 2008"


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Przyznano "złote blachy 2008" (format flv - rozmiar 7.85 MB)

Powrót na górę strony