Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaprezentowano Mobilne Terminale Noszone

Data publikacji 22.12.2008

Podczas spotkania z oficerami łącznikowymi polskiej Policji dzisiaj w komendzie głównej Policji zaprezentowano zastosowanie Mobilnych Terminali Noszonych, które już niebawem posłużą oficerom łącznikowym do wymiany informacji z centralą w kraju.

Mobilne Terminale Noszone to wielofunkcyjne urządzenia umożliwiające m. in. korzystanie ze zbiorów informacyjnych bazy KSIP bez konieczności używania połączeń sieciowych oraz pozwalające na bezpieczną wymianę informacji między oficerem łącznikowym a centralą w kraju.

Na początku nadchodzącego roku urządzenia te będą stanowiły wyposażenie oficerów łącznikowych polskiej Policji realizujących zadania za granicą.

Po szkoleniu w komendzie głównej Policji odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe z oficerami łącznikowymi Policji akredytowanymi w Polsce oraz oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi przy polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

W imieniu komendanta głównego Policji zaproszonym gościom świąteczne życzenia złożył zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński oraz dyrektor biura międzynarodowej współpracy Policji podinsp. Rafał Łysakowski.
 

Powrót na górę strony