Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatnie w tym roku ślubowania funkcjonariuszy

Data publikacji 30.12.2008

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję...", te słowa przysięgi wypowiedziało dziś 42 nowo przyjętych w szeregi lubuskiego garnizonu policjantów. Podobnie było we Wrocławiu, gdzie ślubowało 129 funkcjonariuszy, Bydgoszczy - 52 i Warszawie - 130 policjantów.

Lubuskie / W KWP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kwiatowej, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Wśród nich znalazło się 21 kobiet. Przed nimi ciężka i trudna służba, wymagająca wielkiego poświęcenia, zaangażowania i odpowiedzialności, ale również służba dająca satysfakcję, powody do dumy oraz szanse na awans.

W 2008 r. w szeregi lubuskiej policji wstąpiło 123 młodych ludzi. Na nowych kandydatów czekają jeszcze 54 miejsca.

Dolnośląskie / W KWP we Wrocławiu odbyło się ślubowanie 129 policjantów. W uroczystości brał udział komendant wojewódzki Policji. To już kolejny nabór do służby w dolnośląskiej Policji w tym roku. W 2008 roku do służby w garnizonie wrocławskim przyjęte zostały 474 osoby, w tym 178 kobiet. Dodatkowo szeregi wrocławskiego oddziału prewencji Policji zasiliło 146 funkcjonariuszy służby kandydackiej.

Kujawsko-pomorskie / W sali konferencyjnej KWP w Bydgoszczy uroczyste ślubowanie w obecności komendanta wojewódzkiego, jego zastępców, księdza kapelana i zaproszonych gości złożyło 52 nowoprzyjętych do służby policjantów. Insp. Krzysztof Gajewski życzył im powodzenia w służbie, a kapelan tego, aby wypowiadane słowa roty ślubowania realizowali w pełni i zgodnie z własnym sumieniem.

Na grudniowy termin wstąpienia do służby w Policji dokumenty złożyło 680 kandydatów. Do postępowania kwalifikacyjnego, które rozpoczyna się testem wiedzy ogólnej, przystąpiło 527 osób. Test sprawności fizycznej – etap selekcyjny - zaliczyło 258 osób. Z pozytywnym wynikiem od psychologów postępowanie kwalifikacyjne zakończyło 80 kandydatów. Ostatecznie szeregi kujawsko-pomorskiej Policji zasiliło 16 kobiet i 36 mężczyzn, którzy po siedmiu miesiącach szkolenia w Szkole Policji w Słupsku powrócą do swoich jednostek. W roku 2008 do Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim przyjęto łącznie 468 osób, w tym 99 kobiet.

Warszawa / W Białej Sali komendy stołecznej Policji po raz ostatni w tym roku ślubowali nowo przyjęci policjanci. Rotę ślubowania wypowiedzieli za zastepcą komendanta stołecznego Policji podinsp. Robertem Bałdysem, w obecności komendanta głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka. Teraz blisko 130 policjantek (35) i policjantów przejdzie przeszkolenie podstawowe, po którym pełnić będzie służbę na ulicach Warszawy i w okolicznych powiatach.  Niektórzy z nowych funkcjonariuszy mają wykształcenie wyższe, znają też języki obce. Osoby te przeszły pomyślnie procedurę kwalifikacyjną. Zdały testy sprawnościowe i psychologiczne. Przyjęci do służby przejdą teraz przeszkolenie podstawowe, podczas którego zdobędą wiedzę z zakresu prawa i procedur obowiązujących policjantów.

Po ślubowaniu komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk zwrócił się do rozpoczynających pracę. Podkreślił, że służba w Policji to zaszczyt, ale i duża odpowiedzialność. "Codziennie będziecie oceniani, nie tylko przez przełożonych, ale i przez mieszkańców. Służycie obywatelom, realizujecie ich oczekiwania. Uśmiech i podziękowania są nieraz ważniejsze niż nagrody finansowe i uznanie przełożonych".

Ks. Józef Jachimczak, kapelan stołecznych policjantów, z kolei zaznaczył, że nowo przyjęci policjanci ślubują w szczególnie ważnym okresie kończącego się starego roku i rozpoczynającego się nowego. Dla nich też kończy się dziś jeden etap życia i zaczyna nowa służba. "Służba w Policji to wielkie zobowiązanie" - podkreślił ks. Jachimczak.

W komendzie stołecznej systematycznie ubywa wolnych miejsc pracy. Policjant to coraz bardziej atrakcyjny zawód dla młodych ludzi. Zachętą jest pewność zatrudnienia i związane z tym poczucie stabilizacji, ale również coraz większe zarobki. Przeciętne uposażenie policjanta po kursie podstawowym wynosi obecnie ponad 2 tys. zł "na rękę". W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotowaliśmy w garnizonie stołecznym spadek wakatów o blisko 300. W grudniu ubiegłego roku 1000 wolnych miejsc czekało na kandydatów, teraz jest to około 700 etatów.

Dobór do służby w Policji w 2008 roku odbywa się na nowych zasadach. Zmieniło się chociażby to, że dokumenty można składać przez cały rok. Test wiedzy ogólnej nie jest etapem selekcyjnym a rankingowym. Powtarzać można zarówno test sprawności fizycznej, jak i wywiad zorganizowany, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni i po napisaniu prośby do komendanta wojewódzkiego o kontynuację postępowania kwalifikacyjnego. 

Ten dobór jest ostatnim w tym roku.

Powrót na górę strony