Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięci mjr Bolesława Kontryma "Żmudzina"

Data publikacji 02.01.2009

Dzisiaj przed gmachem komendy stołecznej Policji odbyła się uroczystość upamiętniająca 56. rocznicę śmierci majora Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin", oficera Policji Państwowej II RP. Wzięli w niej udział przedstawiciele kierownictwa KSP, władz samorządowych m. st. Warszawy, kombatantów oraz zaproszeni goście.

Uroczystość przed Pałacem Mostowskich, w miejscu gdzie umieszczona jest pamiątkowa tablica upamiętniająca mjr Bolesława Kontryma rozpoczęła się o 11:00. Wzięli w niej udział przedstawiciele kierownictwa komendy stołecznej Policji oraz zaproszeni goście, w tym Pani Irena Makowska - podkomendna mjr Bolesława Kontryma, Pan Janusz Okoń - sekretarz zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz przedstawiciel wojewody mazowieckiego Pan Paweł Żurek - dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Postać mjr Bolesława Kontryma ps. "Żmudzin" - oficera Policji Państwowej w II RP jest symbolem pokolenia, które oddało swoje życie za Ojczyznę. Co roku 2 stycznia, w rocznicę śmierci mjr Bolesława Kontryma, przed KSP odbywają się uroczystości upamiętniające postać tego wyjątkowego człowieka.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę kompanii reprezentacyjnej Policji podinsp. Robertowi Bałdysowi - I zastępcy komendanta stołecznego Policji nastąpił przegląd pododdziału. Na maszt wciągnięta została flaga państwowa, a orkiestra reprezentacyjna Policji odegrała hymn.

- W tym miejscu pamięci - jak co roku - składamy hołd ku czci poległych policjantów i żołnierzy. Oddając Im honor i cześć przypominamy o wielkich zasługach i dokonaniach majora Kontryma "Żmudzina" i Cichociemnych dla niepodległej i wolnej Polski. - powiedział w swoim wystąpieniu podinsp. Robert Bałdys, składając również wyrazy podziękowania przedstawicielom kombatantów - Jesteśmy wdzięczni środowisku kombatanckiemu za wyjątkowe zaangażowanie i coroczne uczestnictwo w tej uroczystości. Państwa wytrwałość w okazywaniu czci i honoru dla pamięci poległych jest godna szacunku..

Sekretarz zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Janusz Okoń podkreślił zasługi majora Kontryma i jego oddanie Ojczyźnie.

Głos zabrała także Irena Makowska podkomendna mjr. Bolesława Kontryma, która przypomniała zebranym czas Powstania Warszawskiego, gdy zajęte przez oddział "Żmudzina" tereny w warszawskim Śródmieściu, dzięki odwadze, wytrwałości i poświęceniu walczących do samego końca pozostawały w rękach powstańców.

Wystąpienia zakończyły się krótką modlitwą odprawioną przez ks. Józefa Jachimczaka - kapelana komendy stołecznej Policji.

Po okolicznościowych wystąpieniach, w policyjnej asyście złożone zostały wieńce pod tablicą pamiątkową.

Kim był "Żmudzin"? Mjr Bolesław Kontrym ps. "Biały, "Bielski", "Cichocki", "Żmudzin" urodził się 27 sierpnia 1898 r. w Zaturcach w powiecie Łuck na Wołyniu, jako syn Władysława Kontryma i Aldony Cichockiej. W domu rodzinnym wychowywany był w atmosferze głęboko patriotycznej i w kulcie walk niepodległościowych.

Od 1909 roku uczył się w Korpusie Kadetów w Jarosławiu nad Wołgą. Naukę przerwał w marcu 1915 r. wstępując ochotniczo do armii rosyjskiej. W grudniu 1915 po ukończeniu przyspieszonego kursu szkoły chorążych w Saratowie zostaje dowódcą oddziału konnych zwiadowców w 127 i 660 pułku piechoty. Otrzymuje wówczas stopień porucznika. W 1921 r otrzymuje przydział na studia do Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. W lutym 1922 nawiązuje kontakt z attache wojskowym w Poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, dostarczając informacje o charakterze wywiadowczym. Wobec zagrożenia ze strony radzieckiego kontrwywiadu nielegalnie przekroczył granicę z Polską. W kraju zostaje zweryfikowany w stopniu porucznika. Od czerwca 1923 dowódca plutonu II Batalionu Straży Granicznej. Bolesław Kontrym od lipca 1923 zaczyna służbę w Policji Państwowej. Do wybuchu II wojny światowej pełnił różne funkcje w wielu placówkach policyjnych na Kresach Wschodnich II RP. Internowany 19 września 1939 po przekroczeniu granicy litewskiej i osadzony w obozie w Kołatowie pod Kowlem. W październiku ucieka i dociera do Francji. 28 grudnia 1939 w wojsku polskim zweryfikowany w stopniu porucznika. Bierze udział w bitwie pod Narwikiem. W październiku 1940 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii. Zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej przeszedł przeszkolenie cichociemnych. We wrześniu 1942 r. zostaje zrzucony do Polski. W Powstaniu Warszawskim kpt "Żmudzin" zostaje dowódcą 4 kompanii w zgrupowaniu Włodzimierza Zawadzkiego "Barkiewicza". Za zasługi otrzymuje awans do stopnia majora. Po kapitulacji oddziałów powstańczych mjr Bolesław Kontrym przebywał w obozach jenieckich LAMSDORF, FALINGBOSTEL, BERGEN, GROSSBORN i SANDBOSTEL. Po ucieczce z obozu, od maja 1945 r. dowódca kompanii, a od września 1946 zastępca dowódcy 9. Batalionu Strzelców Flandryjskich I Dywizji Pancernej gen. Maczka. Po powrocie do kraju w maju 1947 r. Bolesław Kontrym pracował w Ministerstwie Aprowizacji. Aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 13 października 1948 r. Po prawie 4-letnim ciężkim śledztwie Bolesław Kontrym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie został skazany na karę śmierci. 2 stycznia 1953 r. stracony i pochowany potajemnie w nieznanym miejscu. Mjr Bolesław Kontrym "Żmudzin" 3 grudnia 1957 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie został pośmiertnie uniewinniony i zrehabilitowany.

Powrót na górę strony