Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W środę (6 kwietnia br.) o godz. 10.00 w Złotej Sali Urzędu Wojewódzkiego w Opolu podpisana zostanie deklaracja dotycząca działań związanych z poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Deklaracja ta ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszych dzieci oraz upowszechnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Wojewoda Opolski – Elżbieta Rutkowska.

Deklaracja jest wyrazem troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Działania realizowane przez wiele instytucji zostaną w ten sposób skoordynowane. Nie od dziś wiadomo przecież, że w "jedności - siła". Te instytucje, które ją podpiszą, obok rodziców, którzy są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo swych dzieci poprzez wspólne działania, chcą zadbać o to, aby młode pokolenie było bezpieczne i aby umiało zachowywać się bezpiecznie.

Niebezpieczeństwa czyhające na dzieci mogą mieć wiele postaci. Mogą stać się one ofiarami różnego rodzaju przestępców, ale też pozbawione należytej opieki mogą same być sprawcami wykroczeń i przestępstw albo też mogą powodować różnorodne zagrożenia. Utonięcia, uczestnictwo w wypadkach drogowych, nieszczęśliwe wypadki w czasie np. prac polowych, to tylko niektóre z nich. Wakacje to także okres kiedy nasze pociechy częściej niż zwykle korzystają z rowerów. Na ulicach miast i wiosek naszego województwa praktycznie wszędzie można spotkać młodych rowerzystów. To też niesie za sobą określone zagrożenia.
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci, zależy od nas dorosłych, od tego jak przygotujemy młode pokolenie zarówno do uczestnictwa w ruchu drogowym jak też do dorosłego życia.

Zapraszamy przedstawicieli mediów na to spotkanie, a jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa w tych działaniach wszystkich, którym na sercu leży dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci.

Deklaracja zostanie podpisana przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Opolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Przewodniczącego Zarządu Fundacji Pro Lege, Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Polskiego Związku Motorowego, Opolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Dowódcę I Brzeskiej Brygady Saperów, Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, Prezesa Wodnego ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu, Prezesa Zarządu –Redaktora naczelnego Radia Opole S.A. , Dyrektora Oddziału TVP S.A. w Opolu oraz Redaktora Naczelnego "Nowej Trybuny Opolskiej".

Działania prowadzone będą do końca tego roku.


Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
kom. Anna Wawrzczak-Gazda
Powrót na górę strony