Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stan postępowań po zatrzymaniach pseudokibiców przed meczem Legia - Polonia 02.09.2008 roku

Data publikacji 17.01.2009

Trwa postępowanie prokuratorskie wobec osób zatrzymanych 02.09.2008 r. przed meczem Legia - Polonia. Zebrane dotychczas materiały dowodowe pozwoliły na postawienie zarzutów 688 osobom, w większości udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, ale także o czynną napaść na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zniszczenie mienia i czynny opór. 237 osób dobrowolnie, na podstawie zebranych przez Policję dowodów poddało się karze. Sąd odrzucił wszystkie 198 złożonych do niego zażaleń na zatrzymanie przez policję - uznając zatrzymania za zasadne, legalne i zgodne z prawem a tym samym uznając za prawidłowe działania Policji.

Trwa postępowanie prokuratorskie wobec osób zatrzymanych 02.09.2008 r. przed meczem Legia - Polonia. Zebrane dotychczas materiały dowodowe pozwoliły na postawienie zarzutów 688 osobom, w większości udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim, ale także o czynną napaść na funkcjonariusza z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zniszczenie mienia i czynny opór. 237 osób dobrowolnie, na podstawie zebranych przez Policję dowodów poddało się karze.  97 z nich oprócz kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, dobrowolnie zaproponowało jako karę dodatkową orzeczenie zakazu stadionowego. Sąd odrzucił wszystkie 198 złożonych do niego zażaleń na zatrzymanie przez policję - uznając zatrzymania za zasadne, legalne i zgodne z prawem a tym samym uznając za prawidłowe działania Policji. Po kilku miesiącach postępowania sąd uznał, że już na tę chwilę nie ma potrzeby dalszego stosowania środków zabezpieczających postępowanie (dozorów i zakazów stadionowych dla zatrzymanych). Bez nich również może ono toczyć się dalej w niezakłócony sposób. Trzeba pamiętać, że środki zapobiegawcze nakładane przez prokuraturę nie są karą, a jedynie mają zapewnić prawidłowy tok postępowania. Z punktu widzenia sądu nie ma obecnie takiej potrzeby i postępowanie może toczyć się nadal, bez konieczności ich stosowania, dlatego też sąd zrezygnował z tych środków. Zniesienie środków zapobiegawczych nie ma jednak nic wspólnego z postawionymi zarzutami osobom zatrzymanym. Postępowania w tych sprawach nadal się toczą.

13 spośród 753 osób zatrzymanych złożyło doniesienia do prokuratury o przekroczenie uprawnień przez Policjantów. Postępowanie to toczy się w płockiej Prokuraturze. Jak do tej pory nie dotarły do nas informacje, by którykolwiek z zarzutów pełnomocnika kibiców, przedstawiony także na łamach "Polski The Times" i "Życia Warszawy" został potwierdzony dowodowo. Zarzutów, przedstawionych w tych  gazetach, na temat przekroczenia uprawnień nie potwierdziło postępowanie sprawdzające Biura Kontroli KGP. Konkretne, spersonalizowane osoby, przytaczane w artykułach, zaprzeczyły relacjom przedstawionym w gazecie, bądź też oświadczyły, ze nie mają zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia z ich udziałem  czynności w jednostkach policji.

Przy zatrzymanych 02.09.2008 pseudokibicach zabezpieczono około 70 ochraniaczy na zęby, kastet, nóż, kilka kominiarek, około 60 rac świetlnych, widelec, łańcuch rowerowy, gaz obezwładniający, kilkanaście masek malarskich, kilkanaście chust, prawie 200 porzuconych koszulek. Te ostatnie zostały zdjęte w celu utrudnienia identyfikacji.

Powrót na górę strony