Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budżet Policji 2009

Data publikacji 19.01.2009

W budżecie na 2009 rok na działalność Policji (w działach 754,851) przeznaczono kwotę 9.167.049.000 zł, w tym na Program modernizacji Policji (…) 1.771.351.000 zł oraz na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 67.701.000 zł. Komendant Główny Policji – gen. insp. Andrzej Matejuk zapewnia, że nie ma zagrożenia terminowości i wysokości wypłat dla policjantów.

W styczniu 2009 r. Policja otrzyma zgodnie z harmonogramem kwotę 831 mln zł, a dodatkowo (powyżej pierwotnego limitu stycznia) otrzymała już również kwotę 113 mln zł, z tego 34,2 mln zł w dniu 14 stycznia br. oraz 78,8 mln zł w dniu 16 stycznia br. Według MSWiA przewidywany limit zasileń dla Policji na miesiąc styczeń w pełni zabezpieczył wypłatę uposażeń funkcjonariuszy oraz planowaną pod koniec miesiąca wypłatę wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Według Dyrektor Biura Finansów KGP Pani Elizy Wójcik przyznany limit zasileń pozwoli zapewnić również środki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Policji. Dodatkowo do budżetu Policji wpłynęło już 113 mln zł, a do końca stycznia otrzymamy jeszcze ok. 140 mln zł niezbędnych do sfinansowania wszelkich zobowiązań, których termin realizacji upływa w tym miesiącu.

W lutym Policja otrzyma kolejne środki finansowe. Według MSWiA nie przewiduje się również zagrożenia wypłaty uposażeń w następnych miesiącach.

Powrót na górę strony