Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko – Litewska drogówka kontrolowała kierowców

Data publikacji 19.01.2009

Z chwilą wejścia Polski do strefy Schengen obecność policjantów litewskich po naszej stronie, a polskich po stronie litewskiej nikogo już nie dziwi. Jest to okres kilkunastu miesięcy wspólnej troski o bezpieczeństwo. Łączone patrole odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

Owocem wspólnych działań są między innymi zatrzymania nietrzeźwych kierujących, zarówno po stronie polskiej jak i litewskiej, kilkadziesiąt mandatów karnych za różnego rodzaju przewinienia oraz cała masa pouczeń. Główną zaletą wspólnych patroli jest łatwość porozumiewania się z kierowcami zatrzymanymi do kontroli. Nabyte doświadczenia przydają się policjantom z obu krajów. Dziś wspólne patrole działały po dwóch stronach unijnej granicy. Polski radiowóz z „naszym” i litewskim policjantem patrolował teren od granicy do Suwałk, natomiast radiowóz litewski z drugą „mieszaną” załogą nadzorował trasę od granicy do Mariampola.

Powrót na górę strony