Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne drogi w Europie - Konferencja LIFESAVER

W dniach 21 - 22 stycznia 2009 roku w Warszawie, odbyła się konferencja w ramach projektu LIFESAVER. Projekt ten jest największą w historii, wspólną inicjatywą Policji drogowej z dwudziestu pięciu państw europejskich. Ma on na celu zintegrowanie podejścia do ratowania życia na drogach całej Europy. W inauguracji konferencji udział wzięli przedstawiciele MSWiA, kierownictwa Komendy Głównej Policji, Biura Ruchu Drogowego oraz TISPOL-u i innych organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

 

W ramach seminarium zorganizowanego w dniach 21 - 22 stycznia 2009 roku w Warszawie, w hotelu Courtyard Marriott na lotnisku "Okęcie", omówione zostały krajowe plany bezpieczeństwa drogowego, strategiczne planowanie egzekwowania przepisów, wykorzystanie technologii oraz procedury legislacyjne. Jednym z kluczowych elementów będzie prezentacja działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w innych krajach Unii Europejskiej.

Zatwierdzony przez Komisję Europejską projekt LIFESAVER, ma przede wszystkim charakter szkoleniowy i służy budowaniu systemu działań z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, a najistotniejszym jego elementem jest wymiana doświadczeń pomiędzy służbami policyjnymi poszczególnych państw europejskich.

Projekt realizowany będzie w latach 2008 - 2011. Realizacja głównych jego założeń zmierza do zintegrowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Obejmuje 3 poziomy: strategiczny, taktyczny i operacyjny (wykonawczy). TISPOL będzie również usiłował włączyć poza policyjne służby działające w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak np. zarządców dróg. Główne obszary objęte projektem to: naruszanie limitów prędkości, jazda po alkoholu oraz nie zapinanie pasów bezpieczeństwa, są to tzw. "trzej zabójcy".


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 13.15 MB)

Powrót na górę strony