Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efekty międzynarodowej akcji "Transport"

Data publikacji 01.10.2006

Ponad 11 tys. skontrolowanych samochodów ciężarowych, 85 zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, ponad 2,5 tys. nałożonych mandatów karnych i 56 wniosków o ukaranie skierowanych do sądu, 79 zatrzymanych praw jazdy i ponad 1,3 tys. dowodów rejestracyjnych. To krajowe efekty międzynarodowych działań "Transport" koordynowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL.

Efekty międzynarodowej akcji Zgodnie z harmonogramem działań międzynarodowych koordynowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL w dniach 18 – 24 września na drogach całej Europy odbywały się kontrole, których celem było eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportów drogowych osób i rzeczy.

W działaniach na drogach całego kraju, od dnia 18 września do dnia 24 września 2006 roku uczestniczyło 1788 policjantów, w tym 1579 ruchu drogowego. W kontrolach uczestniczyli również funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Straży Granicznej.

Ogółem skontrolowano 11.231 pojazdów, w tym:
566 autobusów,
5693 pojazdów ciężarowych.

W zakresie czasu pracy kierowców oraz stanu technicznego pojazdów ujawniono:

16 przekroczeń czasu jazdy bez przerwy,
9 niedostateczny odpoczynek dzienny,
14 przekroczeń dziennego czasu prowadzania,
167 przypadków niesprawności układów hamulcowych,
89 przypadków niesprawności układów Kierowniczych,
484 przypadków nadmiernie zużytego ogumienia,
453 przypadków niesprawności oświetlenia,
24 przypadki przekroczeń emisji spalin.

Ponadto w czasie trwania działań zatrzymano 85 nietrzeźwych kierujących pojazdami i jednego kierującego pod działaniem narkotyków. Za pozostałe wykroczenia drogowe ujawnione w działaniach nałożono 2536 mandatów karnych i skierowano 56 wniosków o ukaranie, sporządzono 89 decyzji administracyjnych oraz zatrzymano 79 praw jazdy i 1321 dowodów rejestracyjnych.

TISPOL Europejskie Działania "TRANSPORT" 18-24 września 2006

KRAJ

Pojazdy o krajowych nr rej.

Pojazdy o zagranicznych nr rej.

RAZEM

Ogólne

Liczba policjantów - wszyscy

 

1.788

Liczba policjantów ruchu drogowego

1.579

Liczba radiowozów

944

Kontrole

Liczba skontrolowanych pojazdów

10.720

511

11.231

Liczba skontrolowanych autobusów

550

16

566

Liczba skontrolowanych poj. ciężarowych

5381

312

5.693

Osoby zatrzymane

Liczba kierowców pod wpływem alkoholu

82

3

85

Liczba kierowców pod działan. narkotyków

1

0

1

Inne naruszenia przepisów

28

0

28

Nielegalny pobyt

2

3

5

Inne

12

2

14

Tachograf

Liczba naruszeń

233

15

248

Uwierzytelnienie tachografu

45

3

48

Przekroczenie prędkości

162

11

173

Inne

66

2

68

    Czas pracy

Ogólna liczba ujawnionych naruszeń

62

13

75

Liczba przekroczeń czasu jazdy bez przerwy

11

5

16

Niedost. odpoczynek dzienny

4

5

9

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia

12

2

14

Niedost.czas przerwy

2

0

2

Sfałszowany zapis

0

0

0

Inne naruszenia

29

7

36

Prędkość

Przekroczenie limitu prędkości

739

34

773

Dokumenty

Liczba kontroli dokumentów zwazanych z wykonywanem transportu drogowego

3.724

178

3902

Liczba ujawnionych naruszeń

106

13

119

Stan techniczny pojazdów

Układ hamulcowy

165

2

167

Układ kierowniczy

86

3

89

Ogumienie

480

4

484

Oświetlenie

448

5

453

Przekroczenie emisji spalin

24

0

24

Liczba naruszeń związ. ze stanem techn.

987

4

991

Pojazdy warunkowo dopuszczone do ruchu

528

2

530

Pojazdy nie dopuszczone do ruchu

73

0

73

Liczba zastosowanych środków prawnych

Mandat karny

2.458

78

2.536

Pouczenie

1.722

70

1.792

Wniosek do sądu grodzkiego

55

1

56

Decyzja administracyjna

74

15

89

Zatrzymanych praw jazdy

77

2

79

Zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

1.298

23

1.321


Efekty akcji "Transport" z podziałem na województwa (Plik PDF)

Powrót na górę strony