Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga kierowcy! Włączcie światła!

Data publikacji 01.10.2006

Od 1 października, do ostatniego dnia lutego, kierowcy mają obowiązek w czasie jazdy używać świateł mijania. Włączone światła mają istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa, zwłaszcza przy zmiennych warunkach pogodowych i jezdnych, w okresie jesienno-zimowym. Pojazd oświetlony jest znacznie lepiej widoczny.

1 października włacz światła!Obowiązek włączenia świateł mijania wynika z art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
( Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), zgodnie z którym :

,,1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza:
1) w czasie od zmierzchu do świtu;
2) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego – przez całą dobę;
3) w tunelu.”

Niewiele już chyba pozostało pojazdów, w których jazda na światłach mijania znacznie obciążałaby akumulator, jednak należy przypomnieć, że dopuszczalnym jest również używanie świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania.

Mówiąc o obowiązku używania świateł mijania lub do jazdy dziennej w ciągu dnia należy wyjaśnić, że nadrzędnym celem jest uzyskanie poprawy widoczności pojazdu z włączonymi światłami przez innych uczestników ruchu. Pojazd z włączonymi światłami jest zdecydowanie bardziej widoczny (nawet w ciągu dnia) z dużo dalszej odległości, aniżeli pojazd poruszający się bez tych świateł. Zwiększa się zatem szansa na dostrzeżenie w odpowiednim czasie pojazdu, który wykonuje manewr na drodze (zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, wyprzedzanie itp.) i podjęcia odpowiedniej reakcji w sytuacji zagrożenia. Biorąc pod uwagę, że codzienine po polskich drogach porusza się 16 mln pojazdów, włączone światła stanowią czynnik mający istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa, zwłaszcza przy zmiennych warunkach pogodowych i jezdnych, w okresie jesienno-zimowym.

Aby stan oświetlenia naszego pojazdu w pełni przekładał się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dobrze jest dokonać choćby wizualnej kontroli stanu technicznego oświetlenia
w ramach obsługi codziennej pojazdu oraz sprawdzić, czy chociażby ustawienie wiązki świateł jest prawidłowe i nie będzie powodować oślepienia innych uczestników. Ujawnione usterki powinny zostać usunięte. W przeciwnym przypadku należy się liczyć z reakcją policjantów ruchu drogowego i stosowaniem przez nich odpowiednich środków przewidzianych prawem, do których w zależności od okoliczności, zaliczyć należy:

- Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (art. 132 PRD),
- Skierowanie pojazdu na stację diagnostyczną celem dokonania dodatkowego badania (art. 81ust. 8 PRD),
- Nałożenie grzywny w postaci mandatu karnego (art.88 Kodeksu Wykroczeń, art. 96§1 pkt 5 KW, 97KW),
- Skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

W roku 2005 policjanci ujawnili łącznie 433 161 (8,9% ogółu przeprowadzonych kontroli) przypadków jazdy z nieprawidłowym oświetleniem pojazdu. Najczęściej były to przypadki:

- Niesprawnego oświetlenia (przepalone żarówki),
- Jazdy bez włączonych świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (mgła, opady deszczu) oraz w obowiązkowym okresie używania świateł mijania,
- Pozostawiania nieoświetlonego pojazdu w warunkach niedostatecznej widoczności ,
- Nadużywania świateł przeciwmgłowych zarówno przednich jak i tylnych,
- Braku wymaganego przepisami oświetlenia (rowery),
- Uszkodzonych reflektorów, lamp (popękane szkła, skorodowane wkłady itp.),
- Wadliwego ustawienia świateł (oślepianie innych uczestników ruchu),
- "doposażania" pojazdu w oświetlenie dodatkowe, sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Wielu zwolenników całorocznej jazdy na światłach mijania w ciągu dnia, nadchodzący obowiązek traktuje raczej jako zwyczaj. Nie wszyscy kierujący będą jednak na początku o tym pamiętać. Policjanci początkowo będą zwracać uwagę i przypominać, jednak w późniejszym okresie za popełnienie tego wykroczenia należy się liczyć z mandatem karnym w wysokości 100 zł, a dodatkowo otrzymaniem 2 pkt karnych.

Powrót na górę strony