Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja roku akademickiego w WSPol

Data publikacji 02.10.2006

1 października 2006 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2006/2007.

Naukę na kierunku administracja rozpoczęło 50 studentów cywilnych. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej przez 3 lata (6 semestrów), absolwenci po ukończeniu nauki nie stają się policjantami, uzyskują natomiast tytuł licencjata. Po raz pierwszy w historii WSPol. oferuje dla osób cywilnych taką formę kształcenia. Stało to się możliwe dzięki funkcjonującej od 2005 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Na pierwszy rok studiów zostało również przyjętych 62 funkcjonariuszy Policji. Nauka dla nich będzie się odbywać w formie niestacjonarnej.

Udział w uroczystości wzięli wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji, Ludwik Dorn, I zastępca komendanta głównego Policji, nadinsp. Ryszard Siewierski, przedstawiciele władz samorządowych, środowisk naukowych oraz duchowieństwa. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. w intencji kadry i słuchaczy WSPol.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski „Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich znaczenie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu”

Powrót na górę strony