Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowali na Białej Sali

Data publikacji 09.03.2009

Prawie 160 funkcjonariuszy przyjętych na początku marca do służby w komendzie stołecznej Policji złożyło dziś uroczyste ślubowanie na Białej Sali w Pałacu Mostowskich. 52 panie i 106 panów rotę ślubowania powtarzali za komendantem stołecznym insp. Adamem Mularzem. W najbliższych dniach policjanci ci przejdą przeszkolenie podstawowe w ośrodkach szkolenia w Legionowie, Poznaniu i Gdańsku. Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie trafią to jednostek prewencji Policji w Warszawie i w okolicznych powiatach.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej" - tak każdy ze 158 nowoprzyjętych funkcjonariuszy ślubował dziś w obecności kierownictwa komendy stołecznej Policji i zaproszonych gości.

Do ślubujących dziś policjantów zwrócił się komendant stołeczny Policji. Inspektor Adam Mularz życzył policjantom powodzenia w służbie, a w przyszłości awansowania na kolejne stopnie i stanowiska służbowe. Zaznaczył, że każdy z funkcjonariuszy przychodzi do Policji, aby służyć społeczeństwu i strzec bezpieczeństwa obywateli. "Nie bałbym się iść do służby z tak rosłymi policjantami, jestem z Was dumny" - powiedział komendant stołeczny.

Na kolejny ważny etap życia nowoprzyjętych zwrócił też uwagę ksiądz kapelan Józef Jachimczak. Podkreślił, że policjant to człowiek wielkiego zaufania, jest zawsze potrzebny, jego autorytet wychodzi właśnie ze służby. "Życzę, byście dbali o autorytet, by społeczeństwo miało dobry obraz policjanta" - zaznaczył na koniec ksiądz kapelan.

W najbliższych dniach policjanci ci przejdą przeszkolenie podstawowe w ośrodkach szkolenia w Legionowie, Poznaniu i Gdańsku. W trakcie kilku miesięcy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu prawa, poznają też prawa i obowiązki policjanta, nauczą się posługiwać bronią służbową. Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie trafią to jednostek prewencji Policji w Warszawie i w okolicznych powiatach.

Nowoprzyjęci będą wspierać około 9 tys. policjantów pracujących już w garnizonie stołecznym. Nadal na chętnych czeka około 700 wolnych miejsc. Każdego tygodnia zgłasza się około 60 osób zainteresowanych służbą w stołecznej Policji. Kandydaci muszą być obywatelami polski o nieposzlakowanej opinii; niekaranymi i korzystającymi z pełni praw publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowi są się podporządkować. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W CENTRUM DOBORU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 126
 

Powrót na górę strony