Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-amerykańska unia antynarkotykowa

Data publikacji 10.10.2006

W Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli DEA (amerykańska rządowa Agencja do Walki z Narkotykami) z kierownictwem polskiej Policji i przedstawicielami biur KGP. Podczas spotkań określono kierunki i zasady dalszej współpracy. Wprawdzie współpraca ta sięga początku lat 90., to Regionalne Biuro DEA zostało utworzone w Warszawie we wrześniu tego roku.

Głównym celem DEA jest zwalczanie przemytu, produkcji i handlu narkotykami oraz środkami psychotropowymi. W warszawskim biurze agencji służbę będzie pełnić dwóch agentów DEA. Współpracując z policją, w tym z Centralnym Biurem Śledczym i Biurem Kryminalnym KGP, będą prowadzić operacje zmierzające do wyeliminowania najgroźniejszych międzynarodowych grup przestępczych zajmujących się przestępczością narkotykową.

Powrót na górę strony