Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nikt nie zabrał przywilejów socjalnych policjantom!

Data publikacji 31.03.2009

W związku z doniesieniami stacji RMF FM i powołujących się na nią mediów, sugerującymi odebranie świadczeń socjalnych policjantom, natychmiast wyjaśniamy, że doniesienia te są nieprawdziwe. Komendant główny Policji nie odebrał funkcjonariuszom żadnych świadczeń, a co za tym idzie nie wysłał jakiegokolwiek pisma, w którym miałby informować o odebraniu dopłat do wypoczynków, dopłat do dojazdów do miejsca pracy, czy też wypłat za remont mieszkań i domów. Takiej możliwości nie ma, bowiem świadczenia te są zagwarantowane prawem (ustawa o Policji). Wypłaty odpraw są uzależnione od wpływu do budżetu Policji kolejnych transz dofinansowania z budżetu państwa.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na początku roku kierownictwo polskiej Policji przyjęło i realizuje priorytety związane z polityką finansową naszej firmy. Są nimi:

1. Nienaruszalność uposażeń funkcjonariuszy i pracowników Policji.
2. PODWYŻKA dla funkcjonariuszy, która zostanie wypłacona 1 kwietnia z wyrównaniem od 1 stycznia br.
3. „MUNDURÓWKA” wypłacona w całości w określonym przepisami terminie.
4. Zakup paliwa na poziomie identycznym, jak w 2008 roku.
5. Zapewnienie środków na utrzymanie policyjnych systemów informatycznych.
6. Zapewnienie niezbędnych środków do prowadzenia postępowań karnych i w sprawach o wykroczenie.

Świadczenia, o których mowa na wstępie, nie zostały odebrane, jednak biorąc pod uwagę realizację powyższych priorytetów i trudną sytuację finansowa mogą one być przesunięte w czasie.
 

Powrót na górę strony