Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Eksperci rozmawiają o daktyloskopii

Data publikacji 12.10.2006

Dwa dni (12-12 października) będzie trwało XIII Ogólnopolskie Seminarium Ekspertów Daktyloskopii zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w obszarze daktyloskopii — niezwykle cennej dla Policji metody identyfikacji śladów. Uczestnicy, reprezentujący zróżnicowane środowiska (cywilne i resortowe) omówią m. in. aktualne problemy stosowania automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, poruszone zostaną kwestie wykonawstwa ekspertyz i badań kryminalistycznych, sposobów chemicznych badań ujawniania śladów linii papilarnych. Omówione zostaną także najnowsze trendy i tendencje w światowej daktyloskopii.

Organizatorem seminarium jest Wydział Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji i Zakład Służby Kryminalnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na terenie której zorganizowano seminarium. W seminarium weźmie udział ok. 120 osób, w tym kierownictwo i eksperci Wydziału Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, eksperci daktyloskopii z laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, szkół policyjnych i uczelni cywilnych.

Powrót na górę strony