Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja kampanii "Użyj wyobraźni"

"Użyj wyobraźni" – to hasło przewodnie ogólnopolskiej kampanii społecznej nastawionej na zmianę mentalności użytkowników dróg. Chcemy zainteresować, zaintrygować, a także edukować kierowców, pieszych i motocyklistów. "Użyj wyobraźni" to pierwszy tak duży projekt na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym realizowany przez polską Policję. Dziś w komendzie głównej odbyła się konferencja prasowa inaugurująca tę kampanię.

Chcemy propagować zgodne z prawem, kulturalne i bezpieczne zachowania na drodze, wskazując jednocześnie zagrożenia i skutki brawurowej jazdy. Stąd pomysł ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym "Użyj wyobraźni". Jej inicjatorem jest Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a partnerami PZU SA i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat medialny objął portal Onet.pl oraz Ścigacz.pl. Kreacje przygotowała agencja BBDO Warszawa, zaś media zaplanował dom mediowy Media Direction OMD.

Kampania, która adresowana jest do różnych grup uczestników ruchu drogowego, została podzielona na trzy bloki tematyczne:

• bezpieczeństwo motocyklistów (kwiecień – czerwiec)
• młodzi kierowcy (czerwiec – sierpień)
• piesi (okres jesienno – zimowy).

Pierwsza część kampanii poświęcona jest bezpieczeństwu motocyklistów, co jest połączone z rozpoczęciem sezonu motocyklowego. Motocykle stają się coraz bardziej popularnym środkiem lokomocji. Jeszcze w 2005 roku było zarejestrowanych 753 648 takich pojazdów, w 2007 roku zaś – już 825 305, a zatem tylko w ciągu dwóch lat ich liczba zwiększyła się o ponad 71 tysięcy. Bardzo często użytkownikami tego rodzaju pojazdów są ludzie młodzi, bardziej skłonni do ryzykownych działań na drodze, którym zwykle trudno zaakceptować jest to, że konsekwencje ich niebezpiecznych zachowań ponoszą nie tylko oni, ale też inni użytkownicy dróg.

Od 2005 roku Policja odnotowuje wzrost liczby wypadków z udziałem motocyklistów. W ubiegłym roku doszło do blisko 2900 takich wypadków, z czego prawie 1200 to zdarzenia, których sprawcami byli sami motocykliści. Statystyki z ostatnich lat wskazują, że kierujący motocyklami najczęściej powodowali wypadki w miesiącach wakacyjnych, podczas trwania weekendów. Sprawcami wypadków są najczęściej osoby w wieku 20 – 29 lat. Przyczyny są ciągle takie same: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.

Dla celów kampanii uruchomiona została strona internetowa www.uzyjwyobrazni.pl, na której dostępne są projekty plakatów i bannery poświęcone bezpiecznemu zachowaniu motocyklistów na drodze. Strona internetowa ma być też platformą wymiany informacji miedzy organizatorami akcji a jej odbiorcami. Podczas trwania kampanii na ulicach naszych miast pojawią się bilbordy, których szokująca niekiedy treść ma zwrócić uwagę samych motocyklistów na kwestię ich bezpieczeństwa. Propagowaniu bezpiecznych zachowań na drodze będą służyć też ulotki i spoty reklamowe.

Powrót na górę strony