Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe działania kontrolne "Droga E-30"

Data publikacji 17.04.2009

W dniu 16 kwietnia 2009 roku policjanci ruchu drogowego z województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu policjantów pionu kryminalnego, uczestniczyli w międzynarodowych działaniach prewencyjno-kontrolnych pod kryptonimem "Droga E-30", których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przeciwdziałanie przestępczości zarówno drogowej, jak i kryminalnej.

Działania prowadzone były jednocześnie, między 16.00 a 24.00, na całym europejskim szlaku drogowym E-30: w Holandii, Niemczech i w Polsce. Na terenie kraju działaniami objęte zostały: autostrada A2, drogi krajowe nr 2 i 92 oraz odcinki dróg krajowych nr 14 i 50, na których zorganizowano 45 punktów kontrolnych, wspomaganych dynamicznie tzw. patrolami rajdującymi.

W działaniach wzięło udział 117 policjantów ruchu drogowego oraz 29 policjantów innych pionów, wspomaganych przez 33 inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej oraz 76 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej. Skontrolowano 1370 pojazdów oraz wylegitymowano 1497 osób. Ujawniono ogółem 13 przestępstw oraz 531 wykroczeń (w tym 11 przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu).

Powrót na górę strony