Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej

Data publikacji 17.04.2009

W dniach 15-16 kwietnia w CSP w Legionowie, z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych CSP oraz Komendą Główną Straży Granicznej, odbyła się narada służbowa zatytułowana "Możliwości i kierunki rozwoju współpracy międzynarodowej – oficerowie łącznikowi Policji i Straży Granicznej". W naradzie wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Adam Rapacki.

Ponadto w naradzie uczestniczyli: Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk. Tomasz Pest, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP podinsp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG SG kpt. SG Aleksandra Świątecka, oficerowie łącznikowi Policji i Straży Granicznej, oficer Policji delegowany do Interpolu, były kierownik Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu, oficerowie kontaktowi KWP/KSP, dyrektorzy biur KGP, naczelnicy zarządów CBŚ, naczelnicy wydziałów właściwych ds. współpracy międzynarodowej KWP/KSP oraz przedstawiciele szkół Policji.

Celem narady była prezentacja najnowszych decyzji i dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących rozwoju współpracy międzynarodowej z udziałem oficerów łącznikowych oraz wskazanie możliwości nawiązania i rozwoju współpracy w poszczególnych krajach – miejscach akredytacji oficerów łącznikowych.

Okres pełnienia misji przez oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej zaowocował szeregiem kontaktów służbowych w obszarze działań wykrywczych, w tym obejmujących przestępczość transgraniczną, a zwłaszcza kryminalną, ekonomiczną, a także związaną z handlem ludźmi i bronią. Wiedza i jakościowo nowe doświadczenia zdobyte za granicą przez oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej stanowią swoisty kapitał dla wszystkich służb porządku prawnego, w tym także w zakresie rozwiązań systemowych stosowanych w innych krajach.

Podczas spotkania każdy oficer łącznikowy przekazał kompleksową informację na temat specyfiki kraju, w którym pełni misję, struktury miejscowych służb policyjnych/milicyjnych oraz służb ochrony granic, a także możliwości podjęcia i intensyfikacji współpracy z poszczególnymi służbami. Spotkanie w CSP w Legionowie było pierwszą tego typu inicjatywą, w której uczestniczyli zarówno oficerowie łącznikowi Policji, jak i Straży Granicznej. Narada stanowiła okazję do omówienia kwestii związanych z zacieśnieniem współpracy oficerów łącznikowych akredytowanych w jednej placówce dyplomatycznej oraz możliwości wykorzystywania obecności oficera łącznikowego tylko jednej ze służb w określonym kraju.

Obecnie istnieją 3 placówki, w których zadania realizują zarówno oficerowie łącznikowi Policji, jak i Straży Granicznej. Są to ambasady RP w: Berlinie, Moskwie, Kijowie. W pozostałych krajach służbę pełni jeden oficer łącznikowy: Belgia – Straż Graniczna, Białoruś, Francja, Holandia i Wielka Brytania - Policja. Podstawą do współpracy i wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych jest Porozumienie z dnia 11 października 2007 roku w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej przez Policję, Straż Graniczną oraz Służbę Celną RP.

Wspólne narady i szkolenia oficerów łącznikowych Policji i Straży Granicznej o podobnym charakterze będą systematycznie organizowane w przyszłości.

 


 

Powrót na górę strony