Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W MSWiA odbyła się dziś konferencja prasowa z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszarda Kalisza oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Leszka Szredera, której tematem było podsumowanie wyników pracy Policji w I kwartale br.

Dzisiaj (13.04.2005) o godzinie 10.00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Ryszard Kalisz, Komendant Główny Policji - gen. insp. Leszek Szreder oraz rzecznicy prasowi: Jarosław Skowroński oraz mł. insp. Alicja Hytrek.

Dzisiaj (13.04.2005) o godzinie 10.00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Ryszard Kalisz, Komendant Główny Policji - gen. insp. Leszek Szreder oraz rzecznicy prasowi: Jarosław Skowroński oraz mł. insp. Alicja Hytrek.

Tematem konferencji było podsumowanie wyników pracy Policji w pierwszym kwartale 2005 roku.
Minister Ryszard Kalisz poinformował o wynikach badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej, z których wynika że Polska zaczyna być postrzegana jako kraj bezpieczny. Badania wykazały bowiem, że 78% ankietowanych uważa, iż w ich miejscu zamieszkania jest bezpiecznie i spokojnie. Dla porównania – w roku 2004 takie samo stanowisko zajmowało 73% badanych, a w 2001 roku – 68%.

Komendant Główny Policji powiedział, że jego zdaniem "w Polsce jest obecnie bezpieczniej”. Komendant porównał liczby popełnionych przestępstw w pierwszym kwartale bieżącego roku do liczby z analogicznego okresu roku ubiegłego. Z porównania wynika, że zmniejszyła się dynamika stwierdzonych przestępstw – zanotowano widoczny spadek liczby dokonanych rozbojów i kradzieży z włamaniem oraz tendencję zniżkową w liczbie stwierdzonych kradzieży.

Komendant i Minister poinformowali również o ostatnim sukcesie Policji, jakim było zlikwidowanie fabryki zajmującej się nielegalną produkcją papierosów.Prezentacja z konferencji - pobierz

Powrót na górę strony