Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Fundusz nagrodowy dla policjantów

Data publikacji 18.10.2006

Komendant Główny Policji zdecydował o przekazaniu w IV kwartale b.r. 30 mln zł na nagrody motywacyjne dla policjantów. Wynika z tego, że każdy z policjantów ma szansę dostać ok. 300 zł nagrody. W grudniu zostanie przelana ostatnia transza z puli przewidzianej na nagrody – dodatkowe 10 milionów złotych (100 złotych na zatrudnionego).

Fundusz nagrodowy dla policjantówKwotę 300 złotych naliczono na każdego policjanta, zatrudnionego zarówno w komendzie głównej jak i komendach wojewódzkich (w tym stołecznej), w komendach miejskich, powiatowych i rejonowych oraz we wszystkich komisariatach.

Komendant główny oraz komendanci wojewódzcy nie będą mogli czerpać pieniędzy na nagrody w Komendzie Głównej Policji oraz w Komendach Wojewódzkich Policji z funduszy, przekazanych jednostkom niższego szczebla. Wysokość nagród wypłacanych policjantom będzie uzależniona od osiąganych przez nich wyników w pracy.
 
Powrót na górę strony