Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gdańsk: Nowy wydział do walki z przestępczością samochodową

2 stycznia 2006 powstał Wydział do walki z przestępczością samochodową. Utworzenie nowej komórki organizacyjnej ma na celu:

•skoordynowanie zadań z zakresu zwalczania tego rodzaju przestępczości w województwie,
•odciążenie komend miejskich i powiatowych od spraw skomplikowanych,
•podniesienie wykrywalności.

Naczelnikiem tego wydziału został nadkom. Jarosław Laskowski - dotychczasowy naczelnik Sekcji dw. z przestępczością samochodową w KMP w Gdańsku. W policji pracuje od 1990 roku. Ma wykształcenie wyższe i doświadczenie w zakresie pracy kryminalnej.

Decyzję o powstaniu wydziału podjął nadinsp. Janusz Bieńkowski komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.


W tym roku w województwie pomorskim nastąpił spadek kradzieży samochodów i jednocześnie wzrost wykrywalności. Nie jest to jednak stan zadawalający kierownictwo pomorskiej policji, ale jest to symptom dobrej i skutecznej pracy policjantów.

Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w Strategii Komendanta Wojewódzkiego na lata 2005-2010 wykrywalność w kradzieżach samochodów ma systematycznie wzrastać. W strategii zaplanowano, że w 2005 roku wykrywalność ta wzrośnie do poziomu 7,5% (w 2004 roku wynosiła 5,4%). Na koniec listopada tego roku wykrywalność wynosiła 7,6%. Warto podkreślić, że w tym czasie policjanci pomorscy odzyskali w różnych miejscach 1052 skradzione samochody.

Dynamika kradzieży samochodów wynosi 92,2 %, co oznacza spadek z 3787 kradzieży w 2004 roku na 3490 w 2005 roku (dane do końca listopada).

Powrót na górę strony
Polska Policja