Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy pozytywnie oceniają Policję

Data publikacji 20.05.2009

Około dwie trzecie respondentów (67%) jest zadowolonych z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania, z częstotliwości widywania patroli policyjnych zadowolonych jest trzy piąte badanych (61%). Większość badanych (63%) jest zdania, że policjanci chętnie pomagają mieszkańcom – podobny odsetek (61%) pozytywnie wypowiada się również o przygotowaniu i wyszkoleniu funkcjonariuszy do wykonywania swoich zadań oraz o skuteczności działań Policji (60%).

Większość społeczeństwa pozytywnie ocenia pracę Policji. Około dwie trzecie respondentów (67%) jest zadowolonych z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania. Jest to najwyższy wynik ze wszystkich przeprowadzonych edycji (wykres 1).

Wykres 1. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z działalności Policji w swoim miejscu zamieszkania? (w %)

 

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Z częstotliwości widywania patroli policyjnych zadowolonych jest trzy piąte badanych (61%). Co trzeci Polak (35%) jest przeciwnego zdania (wykres 2). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat odsetek zadowolonych osób znacznie wzrósł.

 

Wykres 2. Czy, Pana/i zdaniem, Policja wystarczająco patroluje Pana/i najbliższą okolicę, czy też nie (w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Większość badanych (63%) jest zdania, że policjanci chętnie pomagają mieszkańcom. Podobny odsetek (61%) pozytywnie wypowiada się również o przygotowaniu i wyszkoleniu funkcjonariuszy do wykonywania swoich zadań oraz o skuteczności działań Policji (60%). Blisko połowa mieszkańców Polski (45%) uważa, że policjanci dysponują wystarczającą ilością sprzętu do służby. Ponad jedna trzecia (38%) jest przeciwnego zdania, a blisko jedna piąta (17%) nie potrafi tego ocenić (wykres nr 3).

 

Wykres 3. Czy Pana/i zdaniem, policjanci w Pana(i) miejscu zamieszkania (w%)

 

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Mieszkańcy Polski deklarują wysokie poczucie bezpieczeństwa. Większość (69%) uważa, że w Polsce żyje się bezpiecznie. Jest to najlepszy wynik od marca 1987 roku, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie (wykresy 4 i 5).

Wykres 4. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

 

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Wykres 5. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

 

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy respondenta (dzielnica, osiedle lub wieś) jest wyższe niż definiowane w skali kraju. Zdecydowana większość (88%) określa swoje otoczenie jako bezpieczne i spokojne. Odsetek wskazań utrzymał się na zbliżonym poziomie do badania z marca ubiegłego roku, natomiast od marca 1987 roku, jest on najwyższy (wykres 6).

 

Wykres 6. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Ponad połowa respondentów (58%) nie obawia się, że może paść ofiara przestępstwa. Odmienne odczucia ma 41% badanych. Od zeszłorocznego sondażu proporcje te się nie zmieniły (wykres 7).

Wykres 7. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094

Zdecydowana większość badanych w ciągu ostatnich pięciu lat nie stała się ofiarą wybranych przestępstw. Co szósty ankietowany (16%) został okradziony, co dziesiąty (10%) doświadczył włamania do mieszkania, natomiast co dwudziesty (5%) padł ofiarą innego przestępstwa (tabela 1).

Tab. 1. Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %)

 
Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji?
Odsetki odpowiedzi twierdzących
VI ‘99
VI ‘00
IV ‘02
IV ‘03
III ‘04
III ‘05
X ‘05
IV ‘06
IV ‘07
IV ‘09
Ukradziono Panu(i) coś
 
22
19
31
28
29
23
22
26
20
16
Dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych)
9
8
17
14
17
13
11
16
11
10
Został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)
4
4
5
5
7
4
3
6
4
3
Został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)
4
3
5
6
4
5
4
6
5
4
Stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa
4
5
7
4
6
5
3
6
5
5

 

 Źródło: CBOS, kwiecień 2009 r., N=1094


Opracowano w Wydziale Opracowań Systemowych i Informacji Publicznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS „Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy Policji”, Warszawa, maj 2009.
 

Agnieszka Brzeźniak
Anna Chmielewska

 

Powrót na górę strony
Polska Policja