Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja pracuje dobrze - twierdzi 70 proc. Polaków

Data publikacji 23.10.2006

Jak wynika z najnowszych badań CBOS dotyczących opinii o działalności instytucji publicznych, pracę Policji ocenia dobrze 70 procent obywateli. To najlepszy wynik od początku lat dziewięćdziesiątych. Po raz pierwszy także Polacy oceniają pracę Policji lepiej niż wojska. Z tyłu pozostają: prokuratura, sąd, Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK, Prezydent RP, a nawet Kościół Katolicki.

Polska Policja po raz pierwszy od początku lat 90 została tak wysoko oceniona przez obywateli. Jak wynika z badania CBOS aż 70 proc. dorosłych obywateli dobrze ocenia jej pracę (o 5 proc. więcej niż w czerwcu b.r.), negatywnie zaś – mniej niż jedna czwarta (22 proc.). To znacznie lepszy stosunek ocen pozytywnych do negatywnych niż dla innych instytucji zajmujących się ściganiem przestępców i wymierzaniem sprawiedliwości. Dla przykładu, pracę sądów dobrze ocenia 35 proc. obywateli przy 46 proc. oceniających negatywnie, prokuraturę 36 proc. przy 37 proc. oceniających negatywnie.

Z tyłu pozostają tez inne instytucje zaufania publicznego. Wojsko, które do tej pory zbierało najlepsze wyniki za swoją pracę, jest ocenianie o 3 proc. gorzej niż Policja (67 proc. i 10 proc. negatywnych ocen). Pracę Kościoła Katolickiego dobrze ocenia 66 proc. obywateli (24 proc. źle), RPO dobrze ocenia 43 proc. (15 proc. źle) , NIK 44 proc. ( 18 proc. źle) a pracę Prezydenta RP 31 proc. obywateli (58 proc. źle).

W badaniach CBOS lepiej od Policji oceniane są jedynie niektóre stacje telewizyjne i Polskie Radio.

Wykres nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny w październiku 2006 roku)

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? (oceny od V ’96 do X ’06)

Wykres nr 3. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (dobre oceny od II ’02 do X ’06)

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (oceny od II ’02 do VI ’06)

Oceniane
organy
ścigania
i wymiaru
sprawiedliwości
Oceny
Wskazania respondentów od II ‘02 do X ‘06
Zmiany VI-X 2006
IV
’02
VI
’02
XII
’02
X
’03
II
’04
VI
’04
X
’04
II
’05
VI
’05
X
’05
II
’06
VI ’06
X ‘06
w %
Policja
dobra
55
64
58
60
56
54
58
60
52
57
66
65
70
+5
zła
31
29
32
28
32
34
33
29
36
33
24
25
22
-3
Sądy
dobra
22
24
23
21
18
17
21
20
21
20
27
27
35
+8
zła
54
55
59
58
63
61
62
61
60
61
51
52
46
-6
Prokuratura
dobra
22
25
26
21
20
20
22
25
25
22
31
28
36
+8
zła
48
52
48
48
52
53
54
50
49
54
41
42
37
-5
Pominięto „trudno powiedzieć”
 
                      
Tabela nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…? (oceny w październiku 2006 roku)
 
Oceniane instytucje/organy
Ocena dobra (%)
Ocena zła (%)
Telewizja publiczna
83
11
Telewizja Polsat
78
11
Polskie Radio
77
5
Telewizja TVN
76
5
Policja      
70
22
Radio RMF FM
69
4
Radio Zet
69
3
Wojsko
67
10
Kościół rzymsko-katolicki
66
24
Władze miasta/gminy
61
30
Narodowy Bank Polski
53
18
Trybunał Konstytucyjny
45
15
Najwyższa Izba Kontroli
44
18
Rzecznik Praw Obywatelskich
43
15
Instytut Pamięci Narodowej
43
24
Rada Polityki Pieniężnej
37
21
Prokuratura
36
37
Giełda Papierów Wartościowych
35
7
Sądy
35
46
Prezydent
31
58
NSZZ „Solidarność”
30
32
Radio Maryja
23
38
Senat
22
56
OPZZ
18
30
Telewizja Trwam
14
24
Sejm
13
78
Pominięto „trudno powiedzieć”
 
Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…?( dobre oceny w październiku 2006 roku)

 
Powrót na górę strony