Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powitanie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 20.05.2009

Dzisiaj przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji odbyła się uroczystość przejęcia stanowiska Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przez insp. Ryszarda Szkotnickiego. W ceremonii uczestniczyli m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk oraz wicewojewoda Dariusz Piątek. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej Garnizonu Sił Powietrznych z Radomia.

Podczas dzisiejszej ceremonii insp. Ryszard Szkotnicki otrzymał z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka akt powołania na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Zaraz po zakończeniu oficjalnych uroczystości komendanci zwiedzili wystawę "Z kart historii radomskiej Policji. W 90. rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji Państwowej".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał z dniem 15 maja 2009 roku na stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Ryszarda Szkotnickiego.

Nowy komendant jest funkcjonariuszem od 27 lat. W trakcie dotychczasowej służby pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery zawodowej. Pełnił służbę w Mielcu, Rzeszowie i – ostatnio – w Kielcach. Rozpoczął od pracy w komórkach o charakterze operacyjno-dochodzeniowym i operacyjno-rozpoznawczym. Pełnił też m.in. funkcję Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Zorganizowaną oraz II Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Ostatnio pracował na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Jest odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Inspektor Ryszard Szkotnicki urodził się 23 marca 1952 roku w Dąbrówce Osuchowskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1990 roku ukończył Akademię Spraw Wewnętrznych w Szczytnie.

(źródło: KWP w Radomiu)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja