Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Zmiany kadrowe tylko w oparciu o osiągane wyniki

Jedynym kryterium zmian kadrowych jakie nastąpiły i nastąpią w Policji, także na stanowiskach komendantów wojewódzkich będą osiągane wyniki. O zmianach będą decydowały tylko dwie osoby - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Policji.

- W Komendzie Głównej Policji będzie dziewięciu nowych dyrektorów przyjętych do służby po 1990 r. Do grudnia 2005 r. nie było ani jednego. Zmiana pokoleniowa, którą zapowiadałem obejmując stanowisko staje się faktem. Zmiany nastąpią także na stanowiskach komendantów wojewódzkich, będą one dokonywane przede wszystkim w oparciu o merytoryczne przygotowanie do kierowania ludźmi i postawę etyczno-moralną. Dobierając sobie współpracowników zadbam przede wszystkim o to, aby gwarantowali oni realizację programu modernizacji Policji - podkreślił Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski.

Dokonywanie zmian w oparciu o osiągane wyniki zapowiedział także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn. Dodał jednak, że wobec komendanta wojewódzkiego nie może być jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niejasnych powiązań czy też politycznych zależności.

Komendant Główny Policji zapowiedział również wprowadzenie nowego systemu oceny pracy jednostek policji. Statystyka przestanie być dominującym kryterium oceny. Nie daje ona bowiem obiektywnego obrazu bezpieczeństwa, choćby z tego względu na to, że nie obejmuje często dolegliwych dla obywatela wykroczeń. Zostanie uzupełniona o przeprowadzane regularnie, na reprezentatywnych próbach badania socjologiczne.

Powrót na górę strony
Polska Policja