Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymani za nielegalny obrót nieruchomościami

Data publikacji 25.10.2006

Dolnośląscy policjanci w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego nieprawidłowości w zakresie sprzedaży nieruchomości, zatrzymali kolejne trzy osoby, które zajmowały się przetargami na atrakcyjne grunty, sprzedawane przez TON AGRO. Straty skarbu państwa przekraczają 25 milionów złotych. Zatrzymani tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą.

W siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu zatrzymano specjalistę do spraw sprzedaży i zastępcę kierownika sekcji gospodarowania zasobami, którzy w latach 1988-2004 byli pracownikami TON AGRO we Wrocławiu oraz prywatnego przedsiębiorcę, także byłego pracownika TON AGRO.
 
Osobom tym przedstawione zostały zarzuty poświadczenia nieprawdy w protokołach przetargowych w celu uzyskania korzyści majątkowych.
 
Jedna z osób, po przedstawieniu zarzutów, została zwolniona, natomiast dwie pozostałe policjanci doprowadzili do prokuratury.
 
Funkcjonariusze ustalili, że we Wrocławiu działa zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie, wykorzystując zajmowane kierownicze stanowiska w Agencji Nieruchomości Rolnych i powiązanych z nią spółkach skarbu państwa, sprzedają atrakcyjnie położone nieruchomości biznesmenom w zamian za łapówki. Ziemie te w obrocie wtórnym uzyskiwały kilkunastokrotnie wyższą cenę.
 
W kwietniu tego roku policjanci zatrzymali 8 osób, którym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się nielegalnym obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu państwa. Zarzuty dotyczyły również poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzenia poświadczeń nieprawdy i czerpania korzyści majątkowych z nielegalnych źródeł. Wyrządzili tym szkodę majątkową w mieniu skarbu państwa nie mniejszą niż dwanaście i pół miliona złotych. Zatrzymane osoby trafiły do aresztu.
 
Pomiędzy 3 i 5 października policjanci z Wydziału do walki z Korupcją zatrzymali kolejne 2 osoby - byłego dyrektora i głównego księgowego Agencji Nieruchomości Rolnych, którzy zawarli z TON AGRO S.A niekorzystne umowy w zakresie pośrednictwa i sprzedaży nieruchomości. Skarb państwa stracił w związku z tym nie mniej niż dwadzieścia pięć milionów złotych. Obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące.
 
Powrót na górę strony