Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP: Coraz lepsza efektywność w zwalczaniu przestępczości

Wzrost wykrywalności przy jednoczesnym spadku liczby najpoważniejszych przestępstw - tak najogólniej można podsumować pracę w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej Komendy Stołecznej Policji w 2005 roku.

Szczegółowa analiza danych dotyczących liczby przestępstw, ich rodzaju i poziomu wykrywalności jest jednym ze wskaźników skuteczności działania każdej Policji. Porównanie ich na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat pokazuje, czy podejmowane przez funkcjonariuszy działania przynoszą zamierzone efekty. Zapoznając się z wynikami pracy policjantów w 2005 r. można wyraźnie stwierdzić, że pozytywne tendencje walki z przestępczością na terenie garnizonu warszawskiego zostały utrzymane. Odnotowano wzrost wykrywalności przy jednoczesnym spadku liczby najpoważniejszych i najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku na terenie działania Komendy Stołecznej Policji odnotowano o prawie 17 % mniej rozboi, kradzieży rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych, przy jednoczesnym wzroście ponad 5 % skuteczności ścigania ich sprawców. O ponad 16% spadła liczba kradzieży z włamaniem. W porównaniu z ubiegłym rokiem było ich mniej o ponad 4100. Pozytywne efekty uzyskano także w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej. Kradzieży samochodów i kradzieży z włamaniem do samochodu było mniej o 13,3%. W liczbach bezwzględnych jest to spadek o 1433 takie przestępstwa. Jeszcze nie tak dawno zahamowana liczba kradzieży cudzej rzeczy została zmniejszona o prawie 600 przypadków. Warto także zauważyć, że ogółem o prawie 5%., spadła liczba wszystkich przestępstw o charakterze kryminalnym. Rok 2005 to także okres wzmożonych działań na rzecz walki z korupcją, przestępstwami gospodarczymi, narkotykami. Tych ujawniono na terenie Warszawy i powiatów ją okalających znacznie więcej. Dla przykładu, przestępstw o charakterze gospodarczym ujawniono o 8% więcej a przestępstw narkotykowych o 11%. Znacznie więcej, bo o połowę, ujawniono także przestępstw drogowych, przy czym wzrost ten jest podyktowany aktywnością policjantów stołecznej "drogówki" w zakresie ujawniania i zatrzymywania kierujących w stanie nietrzeźwości. Mówiąc najprościej, jest to efekt konsekwentnej i systematycznie prowadzonej walki z tymi, którzy za kierownicę siadają pod wpływem alkoholu.

W 2005 roku na terenie działania Komendy Stołecznej Policji o 5,5% wzrosła wykrywalność przestępstw. Wzrost odnotowano m.in. w takich kategoriach jak: zabójstwa, rozboje, kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, przestępstwa narkotykowe. Sprawy realizowane przez policjantów kończą się zatrzymaniem sprawców przestępstw i postawieniem im zarzutów. Takich osób stołeczni policjanci zatrzymali prawie 47 tysięcy ( w roku 2004 takich osób było o 7 i pół tysiąca mniej. Ta liczba zsumowana z liczbą przesłuchanych świadków pokazuje ogrom pracy, jaką każdego dnia wykonują funkcjonariusze.

Te pozytywne tendencje w zakresie zwalczania przestępczości dotyczą zarówno samej stolicy, jak i powiatów ją okalających. W Warszawie, przy ogólnym spadku liczby przestępstw, wykryto ponad 3500 spraw więcej aniżeli jeszcze rok wcześniej. Zmalał także wskaźnik zagrożenia w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw, tj. rozboi, kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem, bójek i pobić.

Pod względem bezpieczeństwa Warszawa nie może mieć kompleksów w stosunku do innych stolic europejskich. W dwukrotnie większym Berlinie dochodzi do ponad sześciokrotnie większej liczby przestępstw. W porównywalnym pod względem liczby ludności Wiedniu - dwa razy więcej przestępstw. W Pradze (1178 tys. mieszkańców) samych umyślnych odnotowuje się rocznie ponad 100 tys., Monachium (1227 tys. mieszkańców) - 112 tys.

Powrót na górę strony
Polska Policja