Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

26.10. Lublin: Konferencja "Handel ludźmi - praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania"

"Nie daj się sprzedać – nie pozwól się kupić" to hasło z ulotek prewencyjnych, które wkrótce trafią między innymi do urzędów pracy. Za ich pośrednictwem lubelscy policjanci chcą przekazać społeczeństwu informacje, co zrobić, aby nie stać się ofiarą grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi.

Handel ludźmi i przymusowa praca to tylko niektóre zagadnienia, o których będą dyskutować uczestnicy Konferencji "Handel ludźmi - praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania", która przez najbliższe dwa dni odbywać się będzie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Organizatorami całego przedsięwzięcia są Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego.
Wydawać by się mogło ze problem niewolnictwa oraz przymusowej pracy to już historia. Obowiązujące akty prawne - z których najważniejszym jest Deklaracja Praw Człowieka- zabraniają wszelkiego tego rodzaju praktyk. A jednak jak pokazały ostanie miesiące w centrum Europy istniały obozy pracy. Ludzie byli więzieni, zmuszani do pracy pod siły oraz bici za jakąkolwiek próbę buntu czy niesubordynacji.

Ze względu na położenie geopolityczne Polska jest zarówno krajem tranzytowym jak i docelowym dla ofiar handlu ludźmi. Województwo lubelskie to z jednej strony obszar przerzutu kobiet zmuszanych do prostytucji zza wschodniej granicy na terytorium Unii Europejskiej, a z drugiej strony fakt, że Lubelszczyzna jest najbiedniejszym regionem UE, co związane jest z wysoką stopą bezrobocia, powoduje, że wielu mieszkańców naszego województwa poszukuje pracy w krajach Europy Zachodniej. Sytuacja ta stwarza zagrożenie przestępczością w zakresie handlu ludźmi.

Trudno jest określić skalę tego zjawiska. Bowiem tylko nieliczni decydują się powiadomić organa ścigania o tym, że stali się ofiarą przestępstwa. Większość wstydzi się opowiedzieć o tym, co przeżyli i czego doświadczyli wyjeżdżając do pracy. Co zrobić, aby zapobiegać takim praktykom? Na to pytanie będą starali się znaleźć odpowiedź nie tylko policjanci, ale także przedstawiciele prokuratury, straży granicznej, samorządu oraz instytucji poza rządowych, które, na co dzień pomagają ofiarom przestępstw. Uczestnicy konferencji będą rozmawiać o działaniach prewencyjnymi, których celem będzie uświadomienie osobom wyjeżdżającym do pracy za granicę, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. "Nie daj się sprzedać – nie pozwól się kupić" to hasło z ulotek prewencyjnych lubelskiej policji, które wkrótce trafią między innymi do urzędów pracy. Za ich pośrednictwem funkcjonariusze chcą przekazać społeczeństwu informacje, co warto zrobić by nie stać się ofiarą grup przestępczych zajmujących się handlem ludźmi.

Skuteczne zwalczanie handlu ludźmi jest możliwe tylko dzięki stałej i bezpośredniej współpracy Policji, Prokuratury, Straży Granicznej i organizacji pozarządowych ze wszystkich państw, na terenie, których przestępstwo zostało popełnione. Dlatego też na zorganizowaną przez lubelską Policję konferencję na temat handlu ludźmi zaproszeni zostali również goście z Holandii, Ukrainy i Niemiec, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi problemu "niewolnictwa XXI wieku".

Co warto zrobić, aby marzenia o wspaniałej pracy i pieniądzach nie zmieniły się w koszmar?

•  Zanim odpowiemy na ogłoszenia sprawdźmy czy pracodawca bądź pośrednik faktycznie istnieje i czy działa legalnie. Możemy to zrobić za pośrednictwem Internetu lub uzyskać taką informację w Urzędzie Wojewódzkim.

•  Zanim podpiszmy jakiekolwiek dokumenty zapoznajmy się z nimi dokładnie. Jeżeli jest w nich coś, co nas niepokoi lub, jeżeli czegoś nie rozumiemy poprośmy o wytłumaczenia.

•  Zróbmy kopie wszystkich dokumentów, jakie ze sobą zabieramy i zostawmy je bliskim lub osobie, do której mamy zaufanie. Należy do nich również dołączyć aktualną fotografię.

•  Ubezpieczmy się na wypadek choroby i nieszczęśliwego wypadku.

•  Zostawmy adres, pod którym będziemy przebywać, a w przypadku zmiany miejsca zamieszkania niezwłocznie poinformujmy o tym bliskich.

•  Bezpieczniej jest jechać w grupie do pewnego pracodawcy.

•  Warto przed wyjazdem ustalić częstotliwość kontaktów telefonicznych oraz hasło, które będzie sygnałem, że mamy jakieś kłopoty i nie mamy możliwości powiedzenia tego.

•  Należy zabrać ze sobą adres i numer telefonu najbliższego konsulatu w kraju, do którego się wybieramy. Tam uzyskamy, w razie jakichkolwiek kłopotów, pomoc.

• Należy pamiętać, że mamy prawo wybrać miejsce zamieszkania jak równie mamy prawo do swobodnego poruszania się. Nikt nie ma prawa nas więzić ani zabierać naszych dokumentów.
Powrót na górę strony