Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dyrektor CLK KGP w Zarządzie ENFSI

Data publikacji 29.05.2009

W trakcie tegorocznej konferencji Dyrektorów ENFSI, która miała miejsce w Ankarze (Turcja) w dn. 25-28 maja 2009 r., odbyły się wybory kandydatów do Zarządu ENFSI – wiodącej organizacji europejskiej zrzeszającej policyjne i pozapolicyjne instytuty wykonujące badania kryminalistyczne na rzecz wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, podinsp. Paweł Rybicki został w drodze aklamacji wybrany na Desygnowanego Przewodniczącego Zarządu ENFSI (Chairman Designate) na nową kadencję.

Należy podkreślić, że, od momentu przystąpienia CLK KGP do Zarządu Europejskiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych (ENFSI) w 1995 r., przedstawiciel polskiej Policji po raz pierwszy otrzymał propozycję zaangażowania się w prace Zarządu tej organizacji, dodatkowo na tak odpowiedzialnym stanowisku. Ta nominacja jest wyrazem uznania dla podinsp. Pawła Rybickiego za jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i aktywność w pracach ENFSI. Stanowi jednocześnie duże wyróżnienie, a zarazem wyzwanie dla polskiej kryminalistyki, szczególnie, że pełnienie funkcji Przewodniczącego ENFSI przez Dyrektora CLK KGP zbiegnie się w czasie z objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w roku 2011.

 

Rolą Zarządu ENFSI – w skład którego wchodzi pięciu członków, w tym Przewodniczący i jego Desygnowany – jest kształtowanie polityki unijnej w zakresie kryminalistyki, decydowanie o najbardziej kluczowych sprawach, takich jak rozpatrywanie wniosków składanych przez instytuty i laboratoria kryminalistyczne o przyjęcie do ENFSI, dysponowanie budżetem, utrzymywanie wiodącej pozycji organizacji na forum międzynarodowym itp.

ENFSI (z ang. European Network of Forensic Science Institutes) to Europejska Sieć Instytutów Kryminalistycznych zrzeszająca dyrektorów wiodących laboratoriów kryminalistycznych w Europie (obecnie 59 członków reprezentujących 34 kraje). Powołanie takiej organizacji było podyktowane potrzebą stworzenia pierwszej w Europie platformy bezpośredniej wymiany wiedzy kryminalistycznej oraz doświadczeń między ekspertami. Dominującym zadaniem ENFSI jest zapewnienie równomiernego rozwoju badań kryminalistycznych we wszystkich krajach stowarzyszonych w organizacji, co jest realizowane poprzez rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć technologicznych, opracowywanie i przekazywanie jednolitych procedur badawczych, opracowywanie podręczników najlepszej praktyki i, co najważniejsze, stopniowe wdrażanie polityki jakości opartej na normie ISO 17025. ENFSI pełni również rolę doradczą w stosunku do wielu gremiów unijnych, np. PCWG (Grupa Robocza ds. Współpracy Policji).

W bieżącym roku Komisja Europejska nadała ENFSI tzw. „Monopoly Status” w dziedzinie badań kryminalistycznych w wymiarze europejskim.


 

Powrót na górę strony
Polska Policja