Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmowy o kryminalistyce

Data publikacji 28.10.2006

Pomiędzy 25 a 27 października br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się narada kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich. W naradzie udział wzięli przedstawiciele szkół policyjnych, poszczególnych biur KGP i zastępca komendanta głównego Policji – nadinsp. Waldemar Jarczewski.

W czasie spotkania omawiano aktualny stan polskiej kryminalistyki policyjnej, dyskutowano o jej najbardziej palących potrzebach i zastanawiano się nad projektami reform mających usprawnić pracę ekspertów.
 
Dyrekcja CLK przedstawiła propozycje zmian w strukturze i funkcjonowaniu laboratoriów kryminalistycznych, które mające uprościć sposób ich finansowania i ujednolicić możliwości wykonawcze poszczególnych placówek w kraju.
 
Dużo czasu poświęcono procesowi kształcenia przyszłych ekspertów; kryteriom doboru, okresowi szkoleniowemu (zarówno wewnętrznemu jak i ogólnopolicyjnemu) oraz warunkom, których spełnienie jest niezbędne do pomyślnego zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
 
Zajęto się również zaawansowaniem prac przygotowawczych laboratoriów do uzyskania akredytacji.
Powrót na górę strony