Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W sali generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się dziś uroczyste dokonanie zmiany na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Podsekretarz Stanu MSWiA Andrzej Brachmański i Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder podziękowali pełniącemu dotychczas służbę na tym stanowisku nadinsp. Henrykowi Tokarskiemu.

Dzisiaj (19.04.2005r.), w sali generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się uroczyste dokonanie zmiany na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Podsekretarz Stanu MSWiA Andrzej Brachmański i Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder podziękowali pełniącemu dotychczas służbę na tym stanowisku nadinsp. Henrykowi Tokarskiemu.
Nadinsp. Henryk Tokarski wspominał lata pracy oraz dziękował za wsparcie i zrozumienie ze strony podległych mu policjantów, bez których wysiłków nie osiągnięto by tak pozytywnych wyników. Podziękował również za owocną współpracę związkom zawodowym oraz stowarzyszeniom.
Zarówno minister Andrzej Brachmański jak i gen. insp. Leszek Szreder powitali serdecznie Marka Hebdę zapewniając, że czeka na niego życzliwe grono współpracowników.
Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marek Hebda, podkreślił, że nie będzie rozpoczynał pracy na tym stanowisku od składania deklaracji na temat swoich przyszłych działań, bowiem wszystko, co powinien realizować zawarte jest w Ustawie o Policji oraz Strategii Policji na lata 2005 – 2010. Wyraził nadzieję, że podoła nałożonym na niego obowiązkom.
Powrót na górę strony