Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KSP: Efekty pracy policjantów z "Terroru" w 2005 roku

Zatrzymanie 234 osób, rozbicie kilku groźnych grup przestępczych, rozwikłanie najpoważniejszych zabójstw - to efekt pracy policjantów z Wydziału dw. zTerrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji w 2005 roku.

Kiedy w Warszawie dochodzi do najpoważniejszych zdarzeń kryminalnych sprawę natychmiast przejmuje Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, potocznie zwany "Terrorem". Praca policjantów pełniących tam służbę owiana jest tajemnicą, w myśl zasady, że o działaniach operacyjnych nie mówi się publicznie.

O tym, że taka komórka organizacyjna w Policji istnieje większość ludzi wie na podstawie filmów fabularnych, takich jak chociażby "Glina" czy "Kryminalni" (komisarz Gajewski - "Glina" i komisarz Zawada - "Kryminalni" są przecież pracownikami tego Wydziału), czy też od czasu do czasu, czytając artykuły opisujące rozwikłane sprawy o zabójstwa, uprowadzenia, okupy, haracze - to one są przedmiotem rozpracowań policyjnych ekspertów z tego właśnie Wydziału.

Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP jest jednym tego rodzaju specjalistycznym Wydziałem w Polsce. Na co dzień pracuje w nim 76 policjantów, podzielonych na jeden zespół i 5 sekcji ( 3 operacyjne i 2 dochodzeniowe). Powstał w wyniku połączenia Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Wydziału ds. Zabójstw KSP. Wobu tych wydziałach pracowało 115 funkcjonariuszy. A zatem jak widać, liczba etatów uległa zmniejszeniu, co jednak nie odbiło się na efektach pracy. Te są ciągle imponujące, a liczba zatrzymanych i pozytywnie zakończonych spraw coraz większa. Tylko w tym roku w wyniku prowadzonych działań operacyjno-dochodzeniowych funkcjonariusze Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP w 2005 r. zatrzymali 234 osoby, z których 94 zostało tymczasowo aresztowanych, a 17 objętych dozorem policyjnym. Dla porównania w 2003 r. tymczasowo aresztowano 59 podejrzanych a 14 objęto dozorem policyjnym, natomiast w 2004 r. tymczasowo aresztowano 68 podejrzanych a 21 objęto dozorem policyjnym.

Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zajmuje się m.in.:

•najpoważniejszymi zabójstwami, w szczególności zaś tymi o charakterze porachunkowym, zużyciem broni palnej, ze szczególnym okrucieństwem, więcej niż jednej osoby w jednym miejscu, dzieci, na tle seksualnym, homoseksualistów, seryjne, osób publicznie znanych, funkcjonariuszy służb mundurowych;
•wszystkimi uprowadzeniami połączonymi z żądaniem okupu,
•wszystkimi napadami rabunkowymi na placówki bankowe, poczty, kantory wymiany walut oraz konwoje wartości pieniężnych gdzie sprawcy posiadali broń palną,
•zdarzeniami z zakresu terroryzmu spożywczego,
•rozpracowywaniem zorganizowanych grup przestępczych,
•zagadnieniami związanymi z zagrożeniem terrorystycznym,
•sprawami ujawnionych ładunków wybuchowych oraz ich eksplozji.

Tylko w tym roku policjanci ze stołecznego Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw mogą pochwalić się rozbiciem kilku bardzo groźnych grup przestępczych. Na ich koncie jest rozpracowanie zorganizowanej grupy przestępczej tzw. "markowskiej", kierowanej przez Andrzeja P. ps. "Salaput". Odpowiedzialni za wymuszenia rozbójnicze, podpalenia i uprowadzenia członkowie grupy "Salaputa" oraz ich herszt trafili do aresztu.

Uprowadzeniami dla okupu zajmowały się także grupy "Fusa" i jeden z odłamów grupy "mokotowskiej". Efekt pracy policjantów z "Terroru" to zatrzymanie 16 osób, z których 14 tymczasowo aresztowano.

Warto wspomnieć w tym miejscu o realizowanej przez Wydział dw. zTerrorem Kryminalnym i Zabójstw głośnej sprawie uprowadzenia dla okupu Adama K. Funkcjonariusze uwolnili porwanego i w związku z tą sprawą zatrzymali 16 sprawców. Wszystkich aresztowano.

Końcówka ubiegłego roku w wykonaniu policjantów tego Wydziału także wyglądała imponująco. Wostatnich dniach grudnia rozbito "gang krasnali" - zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w napadach na placówki bankowe, zatrzymano Rafała Ł. ps. "Zwierzak" i Józefa M, ps. "Józiek" - szefów gangu modlińskiego, odpowiedzialnych m.in. za podwójne zabójstwo na terenie twierdzy Modlin w sierpniu tego roku. Na swoim koncie przestępcy ci mają uprowadzenia, napady, handel bronią i narkotykami na skalę międzynarodową.

Jak już wspomniano powyżej, Wydział dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw zajmuje się także najpoważniejszymi zabójstwami, jakie miały miejsce na terenie działania podległym Komendzie Stołecznej Policji. Rozwikłanie zagadkowej sprawy śmierci znanego malarza Zdzisława Beksińskiego, zabójstwa kilkunastoletniej Ani M. z Góry Kalwarii, czy wykrycie zabójstwa sprzed 18 lat - to tylko przykłady spraw realizowanych w tym roku.

Niestety, mimo tego, że obecnie najpoważniejszych przestępstw - tych, którymi zajmuje się opisywany Wydział - jest znacznie mniej niż jeszcze kilka lat temu, to jednak zdarzenia takie towarzyszą naszej rzeczywistości i to nimi zajmują się policjanci. Rozpoznanie środowisk przestępczych jest coraz lepsze, coraz lepsza jest także technika co w połączeniu z wiedzą idoświadczeniem funkcjonariuszy przynosi rezultaty.

Powrót na górę strony
Polska Policja