Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne szkoły w zachodniopomorskim

Data publikacji 17.06.2009

Program "Bezpieczna Szkoła" jest realizowany cyklicznie od pięciu lat i ma na celu podnoszenie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych. Podczas finału uczestnicy mogli zobaczyć na przedstawionym filmie jak narodził się pomysł na program i jak przez ostatnie lata ewaluował. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w śród których byli także przedstawiciele władz samorządowych i Policji, z terenu których pochodziły nagrodzone szkoły.

Cele te osiągane są poprzez spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, szkolenia rad pedagogicznych oraz wywiadówki profilowane adresowane do rodziców w ramach Policyjnych dni bezpieczeństwa. Dodatkowo podczas tej edycji przedstawiciele zgłoszonych do Programu placówek oświatowych mogli kolejny raz wziąć udział w szczególnej formie wymiany doświadczeń jaką jest „Policyjne Studium Bezpieczeństwa”. Szkolni koordynatorzy do spraw bezpieczeństwa, realizując poszczególne bloki zagadnieniowe przez cały rok szkolny, spotykali się z przedstawicielami Policji i innymi instytucjami aby rozmawiać o bezpieczeństwie w szkole i w jej najbliższym otoczeniu.

Elementem programu, jest także wybór najbezpieczniejszej szkoły wśród tych zgłoszonych w Programie. Każda z placówek miała za zadanie opracować i zrealizować w czasie trwania roku szkolnego inicjatywę profilaktyczną podnoszącą bezpieczeństwo na jej terenie. Nadesłano wiele pomysłów promujących bezpieczeństwo w szkole. Ze wszystkich zgłoszonych organizatorzy wybrali w tym roku najciekawsze.

Wczoraj w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się finał Programu „Bezpieczna Szkoła”. Laureatami w edycji 2008/2009 zostały następujące placówki oświatowe:
• Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie,
• Gimnazjum nr 7 w Szczecinie,
• Szkoła Podstawowa w Kaliszu Pomorskim.

W programie wyróżniono także dwie placówki oświatowe, które wykazały się bardzo ciekawie realizowaną profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa. Były to:
• Liceum Katolickie w Szczecinie,
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie.

W naszym programie najbardziej wytrwali otrzymują nagrody i wyróżnienia. Laureaci programu otrzymali dyplomy ukończenia Policyjnego Studium Bezpieczeństwa podpisane przez Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szkoły uznane za najbezpieczniejsze w ocenie realizowanych działań profilaktycznych otrzymały Honorowe statuetki „Bezpiecznej Szkoły”, Certyfikat „Bezpiecznej Szkoły” podpisany przez nadinsp. Tadeusza Pawlaczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz nagrodę pieniężną. Nagroda ma umożliwić szkole realizację przyszłych działań profilaktycznych, podnoszących bezpieczeństwo na jej terenie.

Realizacja piątej edycji Programu „Bezpieczna Szkoła” jest możliwa dzięki wsparciu Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Podczas finału uczestnicy mogli zobaczyć na przedstawionym filmie jak narodził się pomysł na program „Bezpieczna Szkoła” i jak przez ostatnie lata ewaluował. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w śród których byli także przedstawiciele władz samorządowych i policji, z terenu których pochodziły nagrodzone szkoły.

Uroczystość uświetnił występ chóru „Cavatina”. Krótki koncert kończący finał „Bezpiecznej szkoły”, który zaprezentowała młodzież z Gimnazjum w Maszewie pod dyrygenturą Pani Jolanty Ślęzak był dodatkową nagrodą dla wszystkich laureatów i uczestników programu.

W imieniu organizatorów Programu „Bezpieczna Szkoła”, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Fundacji „Razem Bezpieczniej” gratulujemy wszystkim laureatom, serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom oświatowym za włożoną prace profilaktyczną i wartościowe pomysły pomagające w edukacji w obszarze bezpieczeństwa.

Wszystkie zainteresowane placówki oświatowe zapraszamy do udziału w kolejnej VI edycji Programu „Bezpieczna szkoła”. O szczegółach kolejnej edycji można się dowiedzieć pod numerem telefonu 091 82 15 208 w Wydziale Komunikacji Społecznej.

podkom. Marzena Maćkowiak- Pluta

(źródło: KWP w Szczecinie)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 6.33 MB)

Powrót na górę strony