Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja i prokuratura o ENA, SIS i współpracy

Data publikacji 17.06.2009

Z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, wczoraj i dzisiaj odbył się cykl spotkań z przedstawicielami prokuratur okręgowych z całego kraju, odpowiedzialnymi za obrót prawny z zagranicą. Podczas rozmów m.in. wyjaśniano wątpliwości pojawiające się w kwestiach stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania i wpisów do SIS.

Ideą tego spotkania było podsumowanie dorobku związanego z obecnością Polski w Schengen oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w kwestii stosowania europejskiego nakazu aresztowania, stosowania wpisów do SIS dokonywanych przez prokuratury, wymiany informacji pomiędzy organami prokuratury a BMWP KGP oraz zakresu merytorycznego działalności Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W związku z licznym występowaniem problemów w przedstawionych powyżej płaszczyznach wzajemnej współpracy, z inicjatywy BMWP KGP zorganizowano cykl spotkań roboczych z przedstawicielami prokuratur okręgowych z całej Polski, odpowiedzialnymi za obrót prawny z zagranicą, celem wyjaśnienia wszystkich nieścisłości i wypracowania jak najlepszych formy współpracy pomiędzy Prokuraturą a Policją w kwestii międzynarodowego obrotu prawnego.

Najważniejszymi tematami dyskusji były:
- kwestie jak najszybszego odwoływania poszukiwań międzynarodowych po ustaniu przyczyn ich wszczęcia;
- dokonywanie przez organ uprawniony samodzielnego wpisu do SIS w poszczególnych przypadkach;
- współpraca w kwestii międzynarodowej pomocy prawnej;
- możliwości samodzielnego monitorowania stanu poszukiwań przez organ uprawniony;
- wykorzystanie umów bilateralnych do międzynarodowej współpracy Policji w zakresie obrotu prawnego.

Każde ze spotkań cieszyło się dużym zainteresowaniem obu stron. W trakcie dyskusji roboczej udało się wyjaśnić szereg wątpliwości, co z pewnością owocować będzie polepszeniem sprawności współpracy w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego a tym samy będzie wpływać na sprawność działania Policji i Prokuratury w sferze realizacji ustawowych zadań związanych z egzekwowaniem ustalonego porządku prawnego.

Obie strony wyraziły zdecydowana aprobatę dla tej formy spotkań roboczych, dla ich skuteczności i wyraziły chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach.

 

Powrót na górę strony