Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta szefa amerykańskiego KBI W Polsce

Data publikacji 29.06.2009

W dniach 27 czerwca – 2 lipca 2009 roku przebywa w Polsce z wizytą Pan Martin Renkiewicz, Szef Krajowego Biura Interpolu w Waszyngtonie. Dziś uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Centralnego Biura Śledczego. Dyrektorzy zapoznali Pana Renkiewicza ze strukturą polskiej Policji oraz ze strukturą i zadaniami swoich Biur.

Po spotkaniach roboczych Pan Renkiewicz udał się na rozmowę z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Arkadiuszem Pawełczykiem, co ma znaczenie tym większe, iż strona amerykańska jest ważnym partnerem polskiej Policji. Biorąc pod uwagę fakt, że kanał Interpolu jest główną drogą wymiany informacji ze Stanami Zjednoczonymi, wizyta Szefa KBI  w Waszyngtonie ma duże znaczenie dla zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi krajami i może okazać się korzystna dla współpracy policyjnej.

Korzystając z okazji, 29 czerwca przedstawiciel amerykańskiego KBI planuje także wizytę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP oraz w Komendzie Stołecznej Policji, mającą na celu zapoznanie go z realiami pracy jednostki terenowej Policji.

W dniu 30 czerwca plan wizyty przewiduje także spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie. Szefowi KBI towarzyszyć będą Pan podinsp. Rafał Łysakowski - Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Pan mł. insp. Mariusz Węgrzyniak – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Powrót na górę strony