Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: 14 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Policjanci jak co roku dbają o bezpieczeństwo zarówno wszystkich kwestujących jak i ofiarodawców. 1400 sztabów, ponad 120 tysięcy wolontariuszy - po raz czternasty gra w całym kraju Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę czy zbiórki nie prowadzą osoby do tego nie uprawnione, udzielają także pomocy w konwojowaniu zebranych środków pieniężnych. Policyjnym nadzorem są też objęte placówki bankowe, do których będą dostarczane pieniądze pochodzące ze zbiórki.

Podczas bezpośredniego przekazu z telewizyjnego studia Orkiestry I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Ryszard Siewierski podziękował Jurkowi Owsiakowi za przekazany Policji sprzęt i promowanie problematyki pierwszej pomocy. W minionym roku policjanci otrzymali od WOŚP defibrylatory ispecjalne profesjonalne apteczki pierwszej pomocy. Kilkuset policjantów i pracowników cywilnych policji zostało przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego.

W tym roku Policjanci jak zwykle włączyli się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz Orkiestry. Kilka dni przed finałem trwały kwesty wjednostkach Policji. Na finałowych imprezach na terenie całego kraju pojawiły się policyjne stoiska. Można tam zobaczyć pokazy policyjnych działań, obejrzeć pojazdy isprzęt. Policja przekazała też wiele przedmiotów na aukcję, wpływy z ich licytacji zasilą konto WOŚP.

Policyjnego stoiska nie zabrakło także na placu przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie odbywa się główny koncert XIV Finału. Na stoisku zorganizowanym przez Centrum Szkolenia Policji wLegionowie odbywają się konkursy dla najmłodszych, można obejrzeć wideoradar, wsiąść na policyjny motor i do radiowozu. Inne atrakcje to szansa obejrzenia środków przymusu bezpośredniego np. pałek i kajdanek czy założenia policyjnego hełmu, tarczy, ochraniaczy i kamizelki.

Tegoroczny finał przebiega spokojnie. Do godziny 14:00 Policja w całym kraju zanotowała tylko pięć drobnych incydentów.

Zobacz też:
•06.01.06 KGP: Policja z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Powrót na górę strony
Polska Policja