Jest ponad milion euro - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jest ponad milion euro

Data publikacji 26.07.2009

Na szkolenia, kursy i studia dla ponad 2100 osób zostanie przeznaczone przeszło milion euro. Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pozwoli zrealizować projekt opracowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Na początku ubiegłego roku został ogłoszony trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tą szansę wykorzystała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, która już na etapie przygotowywania projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków pomocowych zaproponowała w tym zakresie partnerstwo innym jednostkom i służbom, aby w ten sposób zwiększyć szanse na sukces przedsięwzięcia. Wśród pozyskanych partnerów znaleźli się: komendy wojewódzkie Policji w Bydgoszczy i Olsztynie, Izba Celna w Białymstoku i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Każdy z partnerów po przeanalizowaniu swoich potrzeb szkoleniowych przygotowywał listę zapotrzebowania na kursy językowe, szkolenia specjalistyczne i kursy podyplomowe. Do projektu włączony został również norweski partner – Ośrodek Szkolenia Służb Ratowniczych w Oppland, który zobowiązał się do przeprowadzenia jednego ze szkoleń z zakresu ratownictwa dla strony polskiej.

Gotowy projekt „Kształcenie bez granic – podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego” zakładał przeprowadzenie w latach 2009-2011, przez KWP w Białymstoku i partnerów, łącznie 60 różnego przedsięwzięć edukacyjnych. W szczególności są to kursy językowe dla blisko 700 osób, studia podyplomowe dla ponad 200 i szkolenia specjalistyczne z różnych dziedzin dla przeszło 1200 uczestników.

Już w połowie ubiegłego roku projekt został bardzo wysoko oceniony przez polskie instytucje. W następnej kolejności Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli poddało projekt audytowi niezależnej instytucji z Czech, po której uzyskał on rekomendację do dofinansowania. Konsekwencją tego było podpisanie przed kilkoma dniami porozumienia pomiędzy działającym w imieniu Skarbu Państwa Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej a Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku. Łączna wartość projektu to przeszło 1 mln 100 tys. euro, z czego przyznane dofinansowanie to blisko milion euro. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu. Pierwsze szkolenia zaplanowane są na sierpień tego roku.

(źródło: KWP w Białymstoku)

Powrót na górę strony
Polska Policja