Od 10 lat spada liczba kradzieży samochodów - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od 10 lat spada liczba kradzieży samochodów

Data publikacji 30.07.2009

W ciągu ostatnich 10 lat liczba skradzionych w Polsce samochodów spadła czterokrotnie. Z roku na rok liczba kradzieży aut jest coraz mniejsza, a tendencja ta nadal się utrzymuje. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, zagrożenie kradzieżami pojazdów w Polsce należy do najmniejszych w Europie.

Liczba przestępstw tego rodzaju maleje w naszym kraju już od kilku lat. Jeszcze w 1999 r. liczba kradzieży samochodów wynosiła 71 543. W ubiegłym roku liczba ta spadła czterokrotnie i wyniosła 17 699. Tylko w pierwszym półroczu 2009 r. liczba skradzionych samochodów spadła o ponad 2% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku.

Rok
Kradzież oraz kradzież przez włamanie (przestępstwa stwierdzone) art. 278 par. 1 i art. 279 par. 1
2009
8 155*
2008
17 669
2007
21 284
2006
30 529
2005
45 292
2004
51 150
2003
54 291
2002
53 674
2001
59 458
2000
68 062
1999
71 543

*Dane za okres styczeń-czerwiec 2009

Spadek ten widać bardzo wyraźnie w średniej dziennej liczbie kradzieży samochodów. 10 lat temu – w 1999 roku – średnio dziennie ginęło 196 pojazdów. 5 lat później, w 2004 r., liczba ta spadła do 140 aut, a w 2008 roku średnia kradzionych samochodów na dobę wyniosła 48.

Z danych Biura Wywiadu Kryminalnego KGP wynika, że wskaźnik zagrożenia kradzieżą samochodów w Polsce należy do najniższych w całej Europie. Według danych Europolu na terenie UE rocznie ginie około miliona pojazdów. Największy problem związany z tym rodzajem przestępstw odnotowuje się w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Francji, gdzie kradnie się około 200 tysięcy aut rocznie. Zysk grup przestępczych z tego tytułu może sięgać nawet 10 miliardów euro. Dlatego tak ważna jest współpraca funkcjonariuszy krajów europejskich. Dzięki nowoczesnym systemom informatycznym i szybkiej wymiany danych policjanci mają możliwość ustalenia, czy i gdzie dany pojazd został skradziony. Zdarzają się przypadki, że auto utracone w Hiszpanii czy we Włoszech zostało odnalezione w Polsce.

Zauważyć należy, że – przy jednoczesnym spadku kradzieży samochodów – znacznie rośnie poziom wykrywalności przestępstw tego rodzaju przez Policję. W 2008 roku poziom skuteczności wyniósł 21%. Dla porównania w roku 2005 wykrywalność kradzieży samochodów wynosiła 11,9%. Wzrost wykrywalności przez służby policyjne kradzieży aut możliwy jest dzięki pracy prewencyjnej Policji, rozpoznaniu środowisk przestępczych przez policjantów kryminalnych, systemowi monitoringu powiększającemu swój zasięg w całej Polsce. Bardzo ważna jest także dobra i skuteczna współpraca z obywatelami. Polacy wiedzą, jak zachować się w sytuacji przestępstwa i zdają sobie sprawę, jak ważne jest szybkie poinformowanie Policji.

Polacy nie tylko chętniej współpracują ze służbami, ale także mają do niej coraz większe zaufanie, co ma duży wpływ na skuteczność w działaniach funkcjonariuszy. Z badania przeprowadzonego w styczniu 2009 r. przez konsorcjum trzech ośrodków badawczych (CBOS, DGA PBS oraz TNS OBOP) wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że Policja jest skuteczna w walce z przestępczością, a 63,5 % ankietowanych dobrze oceniło jej pracę. Badanie obejmowało także pytania na temat poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagrożenie kradzieżami (w tym samochodów) odczuwa 12,2% Polaków. Jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem – 11,9%. W roku 2007 zagrożenie tego rodzaju przestępstwami odczuwało 14,4% społeczeństwa.

Martyna Wilim
 

Powrót na górę strony
Polska Policja