Bezpieczeństwo kibiców - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo kibiców

Data publikacji 31.07.2009

Nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych w sposób szczególny traktuje mecze piłki nożnej. Rozwiązania z 20 marca 2009 roku mają zapewnić większe bezpieczeństwo na stadionach. Zaostrzenie kar dla pseudokibiców, zakaz stadionowy, elektroniczny system identyfikacji kibiców to tylko niektóre rozwiązania nowej ustawy. Przepisy ustawy wchodzą w życie 1 sierpnia wraz z rozpoczynającymi się rozgrywkami ekstraklasy.

Impreza masowa

Ustawa wprowadza definicję imprezy masowej. Od jej zakresu zależy obowiązek stosowania rygorów ustawy. Do tej pory o tym, czy impreza jest masowa, decydowała liczba miejsc na stadionie. Natomiast projekt ustala jako kryterium nie liczbę miejsc na stadionie, lecz liczbę udostępnionych przez organizatora miejsc. Za masową imprezę sportową będzie uważana impreza, podczas której liczba udostępnionych miejsc wyniesie nie mniej niż 1 tys. To ułatwienie dla małych klubów, które nie będą musiały zwiększać swoich kosztów, wynajmując licencjonowaną ochronę.

Odpowiedzialny organizator

Organizator ma obowiązek sprzedaży biletów wyłącznie na miejsca siedzące. Miejsca te mają być ponumerowane. Umożliwi to identyfikację osób, które je zajmują. Elektroniczny system identyfikacji i współgrający z nim system sprzedaży kart wstępu zapewni pełną identyfikację osób przebywających na stadionie. Stadiony mają być zabezpieczone, a za rzeczywiste szkody poniesione przez Policję, Żandarmerię Wojskową, straże miejskie (gminne), Państwową Straż Pożarną oraz służbę zdrowia w związku z działaniami w miejscu i czasie imprezy - odpowie organizator.

Służbom porządkowym mają pomóc służby informacyjne. Do tej pory mecze „obstawiali” licencjonowani pracownicy służb ochrony. Aby zmniejszyć koszty złagodzono to obostrzenie. W myśl nowych przepisów podczas meczów podwyższonego ryzyka połowa członków służb musi być licencjonowana, a w przypadku pozostałych spotkań - 2 na 10 pracowników służb ma posiadać licencję. Służby te zostały objęte szczególną ochroną. Za naruszenie nietykalności pracownika służby porządkowej grozić będzie grzywna, kara pozbawienia lub ograniczenia wolności do lat 2. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat będzie grozić sprawcom, jeśli zakryją oni twarz w celu uniemożliwienia identyfikacji.
Służby do tej pory były faktycznie bezbronne, ustawa wyposaża je w środki przymusu bezpośredniego, takie jak miotacze gazu i kajdanki. Podobnie jak kibice służby muszą być identyfikowalne dla innych uczestników meczów.

Kary

W nowej ustawie zmieniono przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej. Znacznie zaostrzono kary dla chuliganów stadionowych. Czyny dotąd nie klasyfikowane znalazły się w nowej ustawie jako niezgodne z prawem, natomiast wybrane wykroczenia wymienione w poprzedniej ustawie zmieniły kwalifikację prawną na przestępstwa. Za wnoszenie materiałów pirotechnicznych, takich jak race, i innych niebezpiecznych przedmiotów grozić będzie grzywna nie mniejsza niż 180 stawek dziennych (górna granica stawki dziennej to 200 złotych), ograniczenie wolności albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Wdarcie się na płytę stadionu będzie karane grzywną nie mniejszą niż 180 stawek dziennych, ograniczeniem wolności albo karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie, będzie grozić grzywna nie mniejsza niż 120 stawek dziennych, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat. Za wnoszenie lub posiadanie na meczu alkoholu grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł.

Zakaz stadionowy

Wobec ukaranych podczas imprezy sportowej sąd będzie orzekał zakaz wstępu na imprezy masowe na okres od 2 do 6 lat. Sąd określi zakres czasowy zakazu, terytorialny i dotyczący rodzaju imprezy. Zakaz będzie połączony z obowiązkiem stawiania się we właściwej terytorialnie jednostce policji w czasie trwania meczu (osoby objęte zakazem stadionowym nie będą zatrzymane na czas trwania meczu). Należy tutaj zauważyć, że komendant powiatowy (rejonowy/miejski) może określić inne właściwe miejsce za względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej albo skazanej. Ponadto zakaz ten obejmie teraz także zagraniczne mecze danego klubu lub reprezentacji Polski. Obecnie około 1500 osób na terenie całego kraju jest objętych takim zakazem. Z obowiązku stawienia się w wyznaczonym miejscu będzie zwalniać zwolnienie lekarskie czy pobyt za granicą. Złamanie zakazu stadionowego będzie przestępstwem.

Bezpieczeństwo na stadionach

Statystyki policyjne wykazują, że na sportowych imprezach masowych wciąż dochodzi do ataków chuligańskich. W I połowie 2008 roku policjanci zabezpieczyli 3056 imprez sportowych, doszło do 128 ekscesów, zatrzymano 670 osób odpowiedzialnych za łamanie zasad stadionowych. Dla porównania w I połowie 2009 roku policjanci zabezpieczyli 2751 imprez. Funkcjonariusze odnotowali mniej ekscesów (84 przypadki) i zatrzymali 781 osób. Mimo, że wandale stadionowi wciąż nie dają o sobie zapomnieć, efektywność policji w walce z nimi jest coraz większa. Dzięki nowej ustawie skuteczniejszą opieką zostaną objęci kibice, natomiast działania prewencyjne i restrykcyjne są skierowane przeciwko chuliganom.

źródło: Wydział Operacyjny Głównego Sztabu Policji
opracowanie: Irmina Kierat 

Powrót na górę strony
Polska Policja