Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ustawa o modernizacji Policji przyjęta

Data publikacji 13.01.2006

Sejm bez głosu sprzeciwu przyjął ustawę o modernizacji Policji. W związku z tym komendant główny Policji Marek Bieńkowski wydał specjalne oświadczenie:

W imieniu Policji bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uchwalenia ustawy o modernizacji Policji. Ustawa ta daje realną szansę wydźwignięcia polskiej Policji z głębokiej materialnej zapaści. Ale również nakłada na nas zobowiązanie aby działając w zdecydowanie lepszych warunkach Policja skuteczniej realizowała cel nadrzędny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.


* * *


KGP: Projekt ustawy o modernizacji policji

16 listopada 2006

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o modernizacji policji. W ramach projektu planuje się zakup i modernizację: uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego - w tym środków ochrony osobistej, systemów teleinformatycznych, budowę i modernizację komisariatów oraz wzrost wynagrodzenia policjantów. Wszystkie kluby parlamentarne poparły projekt ustawy.

Jak wynika z przedstawionego przez wicepremiera ministra spraw wewntrznych i administracji Ludwika Dorna projektu, modernizacja ma trwać do od początku przyszłego do końca 2009 r. i kosztować ponad 6 mld. zł. Będzie całkowicie finansowana z budżetu państwa. W 2007 r. planuje się przeznaczyć 1 189 546 tys. zł, w 2008 r. 2 528 407 tys. zł, a w 2009 r. 2 583 105 tys. zł.Podział kwot przeznaczonych na realizację Programu między formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w tys. zł.

Lp.

Wyszczególnienie

2007 r.
2008 r.
2009 r.
Razem
1
Policja
869 045
1 816717
1 772 667
4 458 429
2
Straż Graniczna
135 963
345 055
416 488
897 506
3
Państwowa Straż Pożarna
174 578
336 945
362 546
874 069
4
Biuro Ochrony Rządu
9 960
29 690
31 404
71 054
Ogółem
1.189.546
2.528.407
2.583.105
6.301.058


Wzrost wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy

Lp.

Nazwa formacji

Data wzrostu wskaźnika

Wzrost wskaźników wielokrotności kwoty bazowej w stosunku do roku poprzedniego

1

Policja

1 stycznia 2007

0,15

2

 

1 stycznia 2008

0,16

3

 

1 stycznia 2009

0,17
Szczegółowy podział kwot przeznaczonych na realizację Programu na poszczególne przedsięwzięcia w Policji
w tys. zł.

Lp.
Wyszczególnienie
2007 r.
2008 r.
2009 r.
Razem
1
Zakup i wymiana sprzętu transportowego
119 846
340 531
337 121
797 498
2
Zakup uzbrojenia
8 090
25 955
25 955
60 000
3
Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego
51 986
166 793
166 770
385 549
4
Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych
67 629
216 985
216 986
501 600
5
Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów
190 154
534 137
514 324
1 238 615
6
Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno-obronnego
0
177 114
162 886
340 000
7
Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy
285 040
304 042
323 045
912 127
8
Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi
146 300
51 160
25 580
223 040
Ogółem
869.045
1.816.717
1.772.667
4.458.429
Powrót na górę strony