Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Manipulacja na giełdzie

Data publikacji 13.08.2009

Aż 5 mln złotych grzywny i do 5 lat pozbawienia wolności grozi czterem osobom manipulującym na giełdzie. Dwóch inwestorów i dwóch składających zlecenia usłyszało zarzuty z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Akt oskarżenia przeciwko zatrzymanym zostanie skierowany do sądu. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KSP zakończyli właśnie prowadzone pod nadzorem prokuratury okręgowej w Warszawie postępowanie przygotowawcze w sprawie manipulacji na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Sprawa dotyczy zdarzeń, które miały miejsce pod koniec 2003 r. Jak ustalili śledczy, w trakcie prowadzonego postępowania, grupa osób dokonywała transakcji na warszawskiej giełdzie na kontraktach terminowych. Chodziło im jednak o wywołanie innych skutków prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana transakcja. Celem inwestorów było przetransferowanie gotówki na rachunkach. Działania te spowodowały wprowadzenie w błąd pozostałych uczestników rynku co do rzeczywistego popytu, podaży i cenny instrumentów finansowych. Powodowały też sztuczne ustalenie ceny tych instrumentów finansowych. Końcowym efektem były zmiany w notowaniu od kilku do kilkuset punktów procentowych (od kilku setnych procenta do kilku procent na poszczególnych sesjach giełdowych).

Zgromadzony materiał został zweryfikowany przez biegłych, którzy potwierdzili ustalenia śledczych. W efekcie zarzuty usłyszało dwóch inwestorów i dwie osoby składające zlecenia. Oprócz zarzutów z art. 183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, składający zlecenia w imieniu inwestorów usłyszeli zarzuty z art. 178 ustawy, ponieważ nie posiadali zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Teraz wobec tych osób skierowany zostanie akt oskarżenia do sądu.

(źródło: KSP)
 

Powrót na górę strony