Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji podał się do dymisji

Data publikacji 25.08.2009

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, odpowiedzialny za pion prewencji, złożył na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetyny raport ze swoją dymisją. Generał Pawełczyk, uzasadniając swój raport, powołał się na względy zdrowotne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjął dymisję.

Powrót na górę strony