Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dziś rozpoczęła się międzynarodowa konferencja „Wschodnia granica Unii Europejskiej – transgraniczna przestępczość zorganizowana. Rozpoznaj zagrożenia, skutecznie zwalczaj”

W konferencji udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Ryszard Kalisz, Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas, Komendant Główny Policji generalny inspektor Leszek Szreder, Sekretarz Generalny MOPK Interpol Ronald Noble, Zastępca Dyrektora Europejskiego Urzędu Policji Europo Mariano Carrion Simancas

W dniu 27 kwietnia 2005 roku rozpoczęła się międzynarodowa konferencja „Wschodnia granica Unii Europejskiej – transgraniczna przestępczość zorganizowana. Rozpoznaj zagrożenia, skutecznie zwalczaj”
W konferencji udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Ryszard Kalisz, Minister Sprawiedliwości Andrzej Kalwas, Komendant Główny Policji generalny inspektor Leszek Szreder, Sekretarz Generalny MOPK Interpol Ronald Noble, Zastępca Dyrektora Europejskiego Urzędu Policji Europo Mariano Carrion Simancas

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz podkreślił, że dla skutecznej walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem niezbędne jest zwiększenia efektywności działań międzynarodowych instytucji policyjnych oraz ujednolicenie procedur prawnych. Dodał także, że przed policjami państw Europy stoją nowe wyzwania i zadania, w związku z rozwojem i specjalizacją grup przestępczych, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji.

Komendant Główny Policji generalny inspektor Leszek Szreder potwierdził rosnącą aktywność zorganizowanych grup przestępczych oraz zwiększenie liczby przestępstw nielegalnego przerzutu i handlu ludźmi, przemytu papierosów, alkoholu i narkotyków, terroryzmu międzynarodowego i konieczność skutecznego ograniczania tych zjawisk. Komendant Główny stwierdził, że polska policja jest otwarta na wszelkie inicjatywy i projekty wzmacniające współpracę międzynarodową formacji policyjnych. Przypomniał też o aktywnym uczestnictwie polskiej policji w międzynarodowych przedsięwzięciach z zakresu bezpieczeństwa.

Uczestnicy konferencji z 21 państw wśród których są przedstawiciele służb policyjnych, ministerstw spraw wewnętrznych, prokuratur oraz instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo krajów z całego Świata będą do 29 kwietnia omawiać doświadczenia w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Konferencji towarzyszą II Międzynarodowe Targi Technika i Wyposażenie Służb Policyjnych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego EXPOLTECH 2005. Swoje produkty przedstawi prawie 150 producentów wyposażenia i sprzętu policyjnego.
Powrót na górę strony