Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z Minister Nowej Zelandii do spraw Policji, Więziennictwa i Weteranów

Data publikacji 31.08.2009

Dzisiaj wizytę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie złożyła pani Judith Collins, Minister Nowej Zelandii do spraw Policji, Więziennictwa i Weteranów. Towarzyszyła jej pani Penelope Ridings, Ambasador Nowej Zelandii w Polsce oraz inni dyplomaci. Gości przyjął generalny inspektor Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji. W spotkaniu ze strony polskiej Policji uczestniczył także podinsp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Szef polskiej Policji przedstawił strukturę organizacyjną i główne zadania polskiej Policji, zaprezentował dane statystyczne na temat poziomu przestępczości w Polsce oraz omówił policyjne działania typu „community policing” w naszym kraju, podkreślając, że polska Policja cieszy się dużym zaufaniem społecznym - zgodnie z ostatnimi badaniami opinii publicznej ponad 70% Polaków dobrze ocenia pracę Policji.

Pani Judith Collins poinformowała, że policja Nowej Zelandii, podobnie jak polska Policja jest instytucją rządową, która dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny w całym kraju. W policji Nowej Zelandii służy prawie 8,5 tys funkcjonariuszy, wspomaga ich blisko 3tys pracowników cywilnych.

Przedstawiciele policji Nowej Zelandii, podobnie, jak polscy funkcjonariusze, biorą udział w międzynarodowych misjach policyjnych i pokojowych m.in. we Wschodnim Timorze i na Wyspach Salomona po niepokojach wewnętrznych i zamieszkach, do jakich doszło w tych krajach. Ponadto stacjonują w Afganistanie jako część lokalnych zespołów na rzecz rekonstrukcji i rozwoju. Brali także udział w misjach w Królestwie Tonga, w Tajlandii (tsunami) i Indonezji (ataki terrorystyczne).

Policja Nowej Zelandii przywiązuję wielką wagę do współpracy z lokalnymi społecznościami w ramach działań typu „community policing”, wspólnie z mieszkańcami stara się identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym. Jak podkreśliła Minister Judith Collins, policja jest i będzie częścią społeczeństwa. Wspólnie z innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi, urzędami miejskimi, a także organizacjami pozarządowymi musi być zaangażowana w partnerstwo, którego celem jest skuteczne rozwiązywanie problemów trapiących lokalne społeczności. Jest to najlepszy sposób, aby redukować przestępczość, a jednocześnie zwiększać poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich zaufanie w działania policji.


Ze względu na wzrost przestępczości narkotykowej, przestępstw finansowych i aktywnych zorganizowanych grup przestępczych policja Nowej Zelandii rozbudowuje komórki do zwalczania przestępczości zorganizowanej.

W związku z podobnymi problemami i doświadczeniem w tych kwestiach polskich organów ścigania, minister Collins zaproponowała aby rozpocząć program policyjnej współpracy i wymiany szkoleniowej między obydwoma krajami.

Powrót na górę strony