Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne uroczystości związane z obchodami 90-lecia Polskiej Policji poza granicami kraju – Berlin

Data publikacji 28.09.2009

W dniu 24 września 2009 roku w Ambasadzie RP w Berlinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 90 rocznicy powstania Polskiej Policji.

Uroczystość rozpoczął Ambasador RP w Berlinie Marek Prawda, który jako gospodarz spotkania przywitał wszystkich zgromadzonych gości.

Podinsp. Robert Barański – oficer łącznikowy polskiej Policji, radca Ambasady RP w Berlinie, jako główny organizator spotkania wygłosił przemówienie, w którym przytoczył nie tylko najważniejsze fakty z historii polskiej Policji, ale również podziękował za dotychczasową współpracę oraz podkreślił znaczenie współpracy między policjami Polski i Niemiec w budowaniu dobro sąsiedzkich relacji.

W śród grona zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele BKA, Federalnego Urzędu Spraw Wewnętrznych, LKA Policji Landowych Terenów Przygranicznych, przedstawiciele wspólnego polsko- niemieckiego Centrum Współpracy Służb Policyjnych i Celnych, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie oraz przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Powrót na górę strony