Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Czarna śmierć" - w walce z bioterroryzmem

Data publikacji 29.09.2009

Dzisiaj w Warszawie rozpoczynają się ćwiczenia z zakresu zapobiegania i zwalczania ataków bioterrorystycznych organizowane przez Sekretariat Generalny Interpolu, przy współudziale polskiej Policji. Wcześniej ćwiczenia takie Interpol organizował w 2007 r. w Lyonie oraz w 2008 r. w Kuala Lumpur. Są one dobrą okazją do oceny działań, ustalenia sposobów reagowania oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb ochrony bezpieczeństwa publicznego w przypadku ataku bioterrorystycznego.

Ćwiczenia Interpolu odbywać się będą dzisiaj i jutro w Warszawie. Scenariusz ćwiczeń, któremu nadano nazwę „Czarna śmierć”, obejmuje działania podejmowane przez kompetentne służby w następstwie fikcyjnego ataku bioterrorystycznego, w którym czynnikiem biologicznym jest bakteria dżumy.

Interpol organizował już dwukrotnie tego rodzaju ćwiczenia: w 2007 roku w swojej siedzibie w Lyonie oraz w 2008 roku w Kuala Lumpur, przy współpracy organów ścigania Malezji. Uczestniczyło w nich 50 osób z 14 państw i 6 organizacji międzynarodowych. Posiadały one tę samą formułę - grupy dyskusyjnej omawiającej symulowane działania podejmowane w następstwie fikcyjnego zdarzenia, jakim jest atak bioterrorystyczny. W opinii uczestników ćwiczenia były okazją do samooceny działań, ustalenia sposobów reagowania oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych służb ochrony bezpieczeństwa publicznego w następstwie ataku bioterrorystycznego.

Postanowiono więc zorganizować kolejne ćwiczenia, tym razem przeznaczone tylko dla państw europejskich, a Sekretarz Generalny Interpolu – Ronald K. Noble zgłosił propozycję zorganizowania ich w Polsce, kierując stosowną prośbę do Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Andrzeja Matejuka.

W ćwiczeniach odbywających się w Warszawie udział biorą wysocy rangą przedstawiciele kompetentnych służb (w tym ministrowie i komendanci główni policji, milicji) z następujących krajów: Białorusi, Czech, Finlandii, Polski, Słowacji i Ukrainy. Ponadto udział biorą przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Interpolu i organizacji międzynarodowych takich jak: Światowa Organizacja Zdrowia, Europejskie Centrum Chorób Zakaźnych, Komisja Europejska, Wspólnota Niepodległych Państw, Biuro ds. Rozbrojenia ONZ, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Komisja Europejska, Europol oraz Światowa Organizacja Celna. Ogółem w spotkaniu będzie uczestniczyć 45 osób.

Powrót na górę strony